Převést DAE na OBJ

DAE je zkratka pro soubor Digital Asset Exchange a běžně se používá v aplikacích pro zpracování grafiky. V tomto článku se dozvíte, jak snadno pomocí několika jednoduchých kroků převést soubor DAE na soubor OBJ.

DAE to OBJ File Converter – C# API instalace

Aspose.3D for .NET API podporuje převod souborů DAE. Lze jej použít k manipulaci s 3D scénami nebo soubory, aniž byste potřebovali jakoukoli aplikaci pro 3D modelování. Rozhraní API můžete jednoduše nainstalovat stažením souborů DLL ze sekce New Releases nebo pomocí následujícího instalačního příkazu na konzole NuGet v aplikaci Visual Studio:

PM> Install-Package Aspose.3D

Převést DAE na OBJ soubor pomocí C#

Soubor DAE můžete převést na soubor OBJ pomocí následujících kroků:

  1. Načtěte vstupní soubor DAE pomocí třídy Scene.
  2. Inicializujte instanci třídy ObjSaveOptions.
  3. Určete různé vlastnosti na základě vašich požadavků.
  4. Převést DAE na soubor OBJ.

Níže uvedený kód ukazuje, jak převést soubor DAE na soubor OBJ programově pomocí C#:

// Načtěte vstupní soubor DAE pomocí třídy Scene.
Scene scene = new Scene("Sample.dae");

// Inicializujte instanci třídy ObjSaveOptions 
Aspose.ThreeD.Formats.ObjSaveOptions options = new Aspose.ThreeD.Formats.ObjSaveOptions();
options.EnableMaterials = true;
            
// Převést DAE na OBJ soubor 
scene.Save("Sample.obj", options);

Získejte bezplatnou dočasnou licenci

Rozhraní API můžete vyhodnotit v jeho plné kapacitě, když požádáte o bezplatnou dočasnou licenci. Umožní vám vyzkoušet všechny funkce bez jakýchkoli omezení.

Závěr

Na závěr jste se naučili, jak nakonfigurovat API a efektivně převést soubor DAE na soubor OBJ. Navíc jste prozkoumali všechny kroky a podrobnou ukázku kódu jako ukázku převodu. To vám umožní rychle a snadno integrovat funkci do vašich aplikací založených na .NET. Kromě toho prosím navštivte API Dokumentace, kde najdete další podrobnosti. V případě jakýchkoliv obav nás prosím kontaktujte prostřednictvím Free Support Forum.

Viz také