Převést FBX RVM

Soubory FBX se běžně používají k výměně informací mezi různými aplikacemi pro manipulaci se soubory 3D. V určitých situacích může být nutné převést soubory FBX na RVM nebo RVM na soubory FBX. Soubory RVM jsou užitečné, protože obsahují informace o textuře, geometrii, geometrii a štítcích objektů. V následujících částech prozkoumejte scénáře převodu.

Převodník FBX na RVM nebo RVM na FBX – instalace Java API

Aspose.3D for Java API podporuje konverzi souborů FBX a RVM a také několik dalších formátů souborů. Rozhraní API můžete nakonfigurovat stažením souboru JAR ze sekce New Releases nebo pomocí následujících konfigurací Maven:

úložiště:

 <repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

Závislost:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-3d</artifactId>
    <version>21.11</version>
  </dependency>
</dependencies>

Převeďte FBX na RVM programově pomocí Java

Soubory FBX na RVM můžete převést pomocí následujících kroků:

 1. Načtěte vstupní soubor FBX s třídou Scene.
 2. Vytvořte instanci objektu třídy RvmSaveOptions.
 3. Uložit výstupní soubor RVM.

Níže uvedená ukázka kódu vysvětluje, jak převést soubor FBX na soubor RVM programově pomocí Java:

// Načíst vstupní soubor FBX
Scene document = new Scene("Test.fbx");

// Inicializujte objekt třídy RvmSaveOptions
RvmSaveOptions options = new RvmSaveOptions();

// Uložit výstupní soubor RVM
document.save("output.rvm", options);

Převeďte RVM na FBX programově pomocí Java

Chcete-li převést soubor RVM na soubor FBX, musíte provést následující kroky:

 1. Načtěte vstupní soubor RVM pomocí třídy Scene.
 2. Deklarujte objekt třídy FbxSaveOptions.
 3. Uložit výstupní soubor FBX.

Následující fragment kódu ukazuje, jak programově převést soubor RVM na soubor FBX v jazyce Java:

// Načtěte vstupní soubor RVM
Scene document = new Scene("Test.rvm");

// Inicializujte objekt třídy FbxSaveOptions
FbxSaveOptions options = new FbxSaveOptions(FileFormat.FBX7500ASCII);

// Uložit výstupní soubor FBX
document.save("output.fbx", options);

Závěr

V tomto článku jste prozkoumali, jak převést soubory FBX na soubory RVM nebo RVM na soubory FBX v Javě. Různé další funkce API můžete zkontrolovat na dokumentaci. Kromě toho nás neváhejte kontaktovat na free support forum s jakýmkoliv problémem.

Viz také