Převést FBX na STL csharp

Soubory FBX lze použít k ukládání pohybových dat ve dvou nebo trojrozměrných formátech videa a zvuku. Zatímco soubory STL se běžně používají pro trojrozměrný tisk a v aplikacích CAD. V určitých scénářích může být nutné převést soubor FBX na soubor STL. V souladu s takovými případy použití tento článek popisuje, jak převést FBX na STL programově v C#.

Převodník FBX na STL – Instalace C# API

Aspose.3D for .NET API lze použít pro práci s různými formáty grafických souborů. Můžete vytvářet, upravovat nebo manipulovat s několika animacemi, scénami a geometriemi. Rozhraní API můžete nakonfigurovat jednoduše stažením jeho souborů DLL ze sekce New Releases nebo pomocí následujícího instalačního příkazu NuGet v aplikaci Microsoft Visual Studio.

PM> Install-Package Aspose.3D

Převést FBX na STL soubor v C#

Soubor FBX můžete snadno převést na STL podle následujících kroků:

  1. Načtěte vstupní soubor FBX s třídou Scene.
  2. Inicializujte objekt třídy StlSaveOptions.
  3. Uložte výstupní soubor STL pomocí metody Save.

Následující fragment kódu vysvětluje, jak převést FBX na soubor STL programově v C#:

// Načtěte vstupní soubor FBX pomocí třídy Scene
Scene document = new Scene("test.fbx");

// Vytvořte instanci třídy STLSaveOptions 
STLSaveOptions options = new STLSaveOptions();

// Převeďte soubor FBX na STL 
document.Save("test_output.stl", options);

Prozkoumejte další funkce

Na mnoho dalších funkcí nabízených rozhraním API se můžete podívat na dokumentaci.

Online demo

Vyzkoušejte prosím webovou aplikaci FBX to STL Converter vyvinutou pomocí výše uvedeného rozhraní API.

Závěr

Na závěr jste se naučili, jak převést soubory FBX na STL programově v C#. Zahrnuje všechny kroky a úryvek kódu, který dokáže vykreslit soubory s vysokou věrností. Tuto funkci převodu můžete snadno vložit do svých aplikací nebo projektů pomocí několika řádků kódu. Pokud však chcete podrobně prodiskutovat jakýkoli ze svých požadavků, neváhejte nás kontaktovat na fóru.

Viz také