MA na USDZ C#

Soubory MA se skládají z velkého seznamu textových příkazů pro specifikaci informací o souboru. Zatímco soubor USDZ obsahuje informace o texturách, animacích atd. V určitých scénářích můžete chtít převést soubor MA do formátu USDZ. Po takových případech použití tento článek popisuje, jak převést soubory MA do formátu USDZ programově v C#.

Převodník MA na USDZ – Instalace C# API

Aspose.3D for .NET API podporuje vytváření nebo manipulaci s různými typy 3D souborů jako FBX, GDB atd. API můžete jednoduše nakonfigurovat stažením jeho referenčních souborů DLL ze sekce Ke stažení nebo spusťte následující instalační příkaz NuGet:

PM> Install-Package Aspose.3D

Jak převést MA na soubor USDZ v C#

Formát MA na USDZ můžete převést pomocí následujících kroků:

  1. Načtěte vstupní soubor MA.
  2. Převeďte soubor MA na soubor USDZ.

Převést MA na USDZ v C#

Chcete-li převést soubor MA do formátu USDZ, postupujte podle následujících kroků:

  1. Načtěte zdrojový soubor MA Maya s třídou Scene.
  2. Převeďte MA do formátu USDZ pomocí metody Save.

Níže uvedený fragment kódu ukazuje, jak programově převést soubor MA do formátu USDZ v C#:

// Inicializujte objekt třídy Scene
Scene scene = new Scene();

// Načtěte vstupní soubor MA Maya
scene.Open("sample.ma", FileFormat.MayaASCII);

// Uložte výstupní soubor USDZ
scene.Save("result.usdz", FileFormat.USDZ);

Získejte bezplatnou dočasnou licenci

Máte zájem hodnotit API bez jakýchkoli omezení? Můžete požádat o bezplatnou dočasnou licenci.

Online demo

Můžete vyzkoušet webovou aplikaci MA to USDZ Converter vyvinutou pomocí tohoto rozhraní API.

Závěr

V tomto článku jste zkontrolovali, jak převést MA na soubor USDZ. Můžete navštívit sekci dokumentace a podívat se na mnoho dalších kapitol vysvětlujících různé funkce. V případě jakýchkoli obav nebo dotazů nám neváhejte napsat na fórum.

Viz také

Převést OBJ na 3DS soubor v C#