Soubory OBJ se používají pro práci s 3D objekty. Soubor OBJ můžete převést na soubor PDF nebo FBX pomocí C#. V určitých situacích může být nutné převést soubor 3D objektu do jiných formátů souborů. Tento článek popisuje, jak převést soubor 3D objektu na soubor PDF nebo FBX pod následujícími nadpisy.

Převodník souborů OBJ do PDF nebo FBX – Instalace API

Pomocí Aspose.3D for .NET API můžete vytvářet, upravovat nebo převádět 3D objekty. Rozhraní API můžete snadno nakonfigurovat stažením jeho souboru DLL ze sekce New Releases nebo jeho instalací pomocí následujícího příkazu NuGet:

PM> Install-Package Aspose.3D

Převést OBJ do souboru PDF pomocí C#

Soubor OBJ můžete převést na dokument PDF v C# pomocí následujících kroků:

  1. Načtěte vstupní soubor OBJ pomocí třídy Scene.
  2. Inicializujte objekt třídy PdfSaveOptions.
  3. Uložit výstupní soubor PDF.

Následující fragment kódu ukazuje, jak převést soubor OBJ do PDF v C#:

// Načtěte OBJ do objektu třídy Scene
Scene document = new Scene("template.obj");

// Vytvořte instanci PdfSaveOptions 
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();

// Převést 3D OBJ objektový soubor do PDF 
document.Save("output.pdf", options);

Převést OBJ na FBX soubor v C#

Soubor objektu OBJ můžete převést na soubor FBX pomocí následujících kroků:

  1. Načtěte vstupní soubor OBJ pomocí třídy Scene.
  2. Vytvořte instanci třídy FbxSaveOptions.
  3. Uložte výstupní soubor FBX metodou Save.

Níže uvedená ukázka kódu vysvětluje, jak převést soubor OBJ na soubor FBX programově v C#:

// Načtěte OBJ do objektu třídy Scene
Scene document = new Scene("template.obj");

// Vytvořte instanci FbxSaveOptions 
FBXSaveOptions options = new FBXSaveOptions(FileFormat.FBX7500ASCII);

// Převeďte soubor 3D objektu OBJ na FBX 
document.Save("output.fbx", options);

Závěr

Na závěr jste se naučili, jak převést soubor OBJ na soubor PDF nebo FBX pomocí C#. Podobně se můžete podívat na dokumentaci a zkontrolovat několik dalších funkcí API. Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím fóra.

Viz také