STL na FBX GLB

Soubory STL obsahují 3-rozměrné geometrické informace o 3D objektech. Často se používají k modelování 3D objektů nebo počítačově podporované výrobě. Soubor STL můžete převést na soubor FBX nebo GLB(binární glTF) pomocí C#. Další podrobnosti naleznete v následujících nadpisech:

Převodník souborů STL na FBX nebo glTF GLB – instalace C# API

Aspose.3D for .NET API lze použít k vytvoření, úpravě nebo manipulaci s STL, FBX, glTF, GLB a několika dalšími formáty souborů. Soubor DLL si můžete stáhnout ze sekce New Releases nebo použít následující instalační příkaz NuGet v Visual Studio IDE:

PM> Install-Package Aspose.3D

Převést STL na FBX soubor pomocí C#

Soubor STL můžete převést na soubor FBX pomocí následujících kroků:

  1. Deklarujte instanci třídy Scene.
  2. Načtěte zdrojový soubor STL metodou Open.
  3. Nastavte typ výstupu pro soubor FBX.
  4. Uložte výstupní soubor FBX.

Následující fragment kódu ukazuje, jak převést soubor STL na soubor FBX s C#:

// Inicializujte objekt třídy Scene
Scene scene = new Scene();

// Načtěte vstupní soubor STL metodou Open
scene.Open("test.stl");

// Zadejte výstupní formát pro soubor FBX
FileFormat outputformat = FileFormat.FBX7200ASCII;

// Uložit výstupní soubor FBX
scene.Save("test.fbx", outputformat);

Převést STL na glTF GLB soubor programově v C#

Soubor STL můžete převést na soubor GLB (binární glTF) pomocí následujících kroků:

  1. Načtěte vstupní soubor STL s třídou Scene.
  2. Nastavte výstupní formát souboru jako GLB.
  3. Uložit výstupní soubor GLB.

Níže uvedený fragment kódu vysvětluje, jak převést soubor STL na soubor GLB Binary glTF programově pomocí C#:

// Načtěte vstupní soubor STL pomocí třídy Scene
Scene scene = new Scene("test.stl");

// Zadejte formát výstupního souboru jako GLB
FileFormat outputFormat = FileFormat.GLTF2_Binary;

// Uložit výstupní soubor GLB
scene.Save("test.glb", outputFormat);

Získejte bezplatnou dočasnou licenci

Můžete požádat o bezplatnou dočasnou licenci pro testování API v plné kapacitě bez jakýchkoli omezení.

Závěr

Na závěr jste prozkoumali, jak převést soubor STL na binární soubor glTF FBX nebo GLB s C# v aplikacích .NET. Mnoho dalších funkcí API si můžete prohlédnout v dokumentaci. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na free support forum.

Viz také