Převést STL na OBJ csharp

Soubory STL se používají pro 3D tisk, počítačově podporované navrhování a mnoho dalších účelů. Soubory STL můžete převést na soubory 3D objektů OBJ. Soubory OBJ jsou užitečné pro dopředný nebo zpětný přenos geometrických dat. Prozkoumejte převod podle následujících nadpisů:

Převodník STL na OBJ – Instalace 3D API

Aspose.3D for .NET API podporuje práci s různými trojrozměrnými soubory. Rozhraní API můžete snadno nakonfigurovat stažením souborů DLL z New Releases nebo pomocí následujícího instalačního příkazu NuGet v Visual Studio IDE:

PM> Install-Package Aspose.3D

Převést STL na OBJ soubor pomocí C#

Soubor STL můžete převést na soubor ve formátu OBJ pomocí následujících kroků:

  1. Inicializujte objekt třídy Scene.
  2. Načtěte vstupní soubor STL metodou Otevřít.
  3. Zadejte výstupní formát pro soubor Wavefront OBJ.
  4. Převeďte soubor STL na výstupní soubor OBJ.

Následující kód ukazuje, jak převést soubor STL na soubor OBJ Wavefront Object programově pomocí C#:

// Inicializujte objekt třídy Scene
Scene scene = new Scene();

// Načtěte vstupní soubor STL metodou Open
scene.Open("test.stl");

// Zadejte výstupní formát pro soubor Wavefront OBJ
FileFormat outputformat = FileFormat.WavefrontOBJ;

// Převést STL na soubor OBJ Object
scene.Save("test.obj", outputformat);

Získejte bezplatnou zkušební licenci

Všechny funkce rozhraní API můžete vyhodnotit žádostí o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést soubor STL na soubor OBJ Wavefront Object. Pro pochopení byly vysvětleny podrobné kroky spolu s ukázkovým fragmentem kódu. Stačí provést několik jednoduchých volání metod a API převede soubor STL na soubor formátu OBJ, přičemž se postará o všechny drobné detaily. Kromě toho můžete prozkoumat dokumentaci rozhraní API a odkazy na rozhraní API, abyste se dozvěděli další funkce nabízené rozhraním API. V případě, že chcete prodiskutovat své požadavky nebo nějaké obavy, neváhejte se obrátit na Free Support Forum.

Viz také