Generujte čárový kód a QR kód s logem v C#.

Čárový kód běžně používáme k reprezentaci zakódovaných dat nebo informací o produktu nebo společnosti ve strojově čitelné podobě. Běžně používáme čárové kódy s textovými štítky. Čárový kód s firemními logy nebo obrázky však můžeme generovat i programově v .NET aplikacích. V tomto článku se naučíme, jak vygenerovat čárový kód a QR kód s logem v C#.

Článek se bude týkat následujících témat:

Pro generování čárového kódu s logy nebo obrázky budeme používat API Aspose.BarCode for .NET. Umožňuje nám generovat a rozpoznávat širokou škálu 1D a 2D typů čárových kódů.

Prosím buď stáhněte si DLL rozhraní API, nebo jej nainstalujte pomocí NuGet.

PM> Install-Package Aspose.BarCode

Vygenerujte čárový kód s logem v C#

Čárový kód s logem nebo obrázkem můžeme vygenerovat podle následujících kroků:

 1. Nejprve vytvořte instanci třídy BarcodeGenerator s EncodeType a textem, který chcete zakódovat jako argumenty.
 2. Volitelně nastavte hodnotu velikosti čárového kódu v pixelech.
 3. Dále vygenerujte obrázek čárového kódu pomocí metody GenerateBarCodeImage() a uložte jej do bitmapy.
 4. Poté načtěte obrázek loga jako bitmapu.
 5. Poté vytvořte nový prázdný bitmapový obrázek s výškou loga a vygenerovaným obrázkem čárového kódu.
 6. Dále inicializujte objekt třídy Graphics pomocí metody FromImage(). Jako argument bere prázdný bitmapový objekt.
 7. Poté vyčistěte plátno pomocí metody Clear().
 8. Nyní zavolejte metodu DrawImage() a nakreslete obrázek čárového kódu na plátno.
 9. Poté znovu zavolejte metodu DrawImage() a nakreslete obrázek loga na plátno.
 10. Nakonec uložte výstup pomocí metody Image.Save(). Jako argument bere cestu k výstupnímu souboru.

Následující příklad kódu ukazuje, jak vygenerovat čárový kód s obrázkem loga pomocí C#.

// Tento příklad kódu ukazuje, jak vygenerovat čárový kód s obrázkem namísto textu kódu.
// Vytvořte instanci třídy BarcodeGenerator
// Nastavte symboliku čárového kódu 
// Nastavte text čárového kódu
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.EAN13, "1234567890");

// Nastavte hodnotu velikosti QR kódu v pixelech
generator.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 10;

// Vygenerujte obrázek čárového kódu a uložte jej do bitmapy
Bitmap barcode = generator.GenerateBarCodeImage();

// Načtěte logo nebo jiný obrázek jako bitmapu
Bitmap picture = (Bitmap)Image.FromFile(@"D:\Files\BarCode\aspose-logo.png");

// Vytvořte nový prázdný obrázek s novou vypočítanou výškou a šířkou
Bitmap output = new Bitmap(Math.Max(barcode.Width, picture.Width), barcode.Height + picture.Height);

// Získejte objekt Graphics
using (Graphics g = Graphics.FromImage(output))
{
  // Vyčistěte plátno 
  g.Clear(Color.White);

  // Nakreslete primární obrázek (obrázek čárového kódu) na plátno
  g.DrawImage(picture, new PointF(30, 0));

  // Nakreslete druhý obrázek (obrázek loga) na plátno uvnitř obrázku čárového kódu
  g.DrawImage(barcode, new PointF(0, picture.Height));
}

// Uložte výstupní obrázek
output.Save(@"D:\Files\BarCode\output.jpg");

Vygenerujte QR kód s logem pomocí C#

Podobně můžeme také vygenerovat QR kód s logem nebo obrázkem podle výše uvedených kroků. V prvním kroku však musíme nastavit EncodeType jako QR.

Následující příklad kódu ukazuje, jak vygenerovat QR kód s obrázkem loga pomocí C#.

// Tento příklad kódu ukazuje, jak vygenerovat čárový kód s obrázkem namísto textu kódu.
// Vytvořte instanci třídy BarcodeGenerator
// Nastavte symboliku čárového kódu 
// Nastavte text čárového kódu
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR, "1234567890");

// Nastavte hodnotu velikosti QR kódu v pixelech
generator.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 10

// Vygenerujte obrázek čárového kódu a uložte jej do bitmapy
Bitmap barcode = generator.GenerateBarCodeImage();

// Načtěte logo nebo jiný obrázek jako bitmapu
Bitmap picture = (Bitmap)Image.FromFile(@"D:\Files\BarCode\logo.png");

// Vytvořte nový prázdný obrázek s novou vypočítanou výškou a šířkou
Bitmap output = new Bitmap(Math.Max(barcode.Width, picture.Width), barcode.Height + picture.Height);

// Získejte objekt Graphics
using (Graphics g = Graphics.FromImage(output))
{
  // Vyčistěte plátno 
  g.Clear(Color.White);

  // Nakreslete primární obrázek (obrázek čárového kódu) na plátno
  g.DrawImage(picture, new PointF(30, 0));

  // Nakreslete druhý obrázek (obrázek loga) na plátno uvnitř obrázku čárového kódu
  g.DrawImage(barcode, new PointF(0, picture.Height));
}

// Uložte výstupní obrázek
output.Save(@"D:\Files\BarCode\qr_output.jpg");

Získejte bezplatnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a vyzkoušet knihovnu bez omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jsme se naučili, jak vygenerovat čárový kód s obrázkem loga. Také jsme viděli, jak programově vygenerovat QR kód s obrázkem. Kromě toho se můžete dozvědět více o Aspose.BarCode for .NET API pomocí dokumentace. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také