Vytvořte čárový kód

Čárové kódy jsou strojově čitelné kódy, které jsou navrženy pomocí různých vzorů rovnoběžných čar. Tento článek se zaměřuje na různé způsoby vytváření čárových kódů s různými přístupy. Pojďme prozkoumat detaily!

Toto téma se naučíte pod následujícími nadpisy:

 1. Běžné scénáře, kde se používají čárové kódy
 2. Online generátor čárových kódů
 3. Bezplatná online aplikace pro generování čárových kódů bez registrace nebo přihlášení
 4. Jak si vytvořit svůj vlastní generátor čárových kódů
 5. Generovat čárový kód v C#
 6. Generovat čárový kód v Javě
 7. Vytvořit hromadný generátor čárových kódů – získat bezplatnou licenci
 8. Jak vytvořit čárový kód – přečtěte si více

Běžné scénáře, kde se používají čárové kódy

Čárové kódy se běžně používají k automatizaci procesů pro efektivní správu zdrojů. Níže jsou uvedeny některé z mnoha použití čárových kódů:

 • Dokumenty mohou být označeny specifickými čárovými kódy pro identifikaci nebo označení konkrétních dat nebo informací o kandidátech.
 • Faktury mohou být označeny čárovými kódy pro audit, poprodejní služby atd.
 • Nákupní procesy lze zefektivnit pomocí čárových kódů.
 • Zásoby lze sledovat a spravovat pro efektivní řízení skladů nebo prodejen.

Online generátor čárových kódů

Můžete vytvářet různé typy čárových kódů online, aniž byste se museli registrovat nebo přihlašovat pro vytvoření čárového kódu. Kromě toho lze výstupní soubor stáhnout přímo, aniž byste museli zadávat jakoukoli e-mailovou adresu. Jednoduše otevřete aplikaci generátoru čárových kódů prostřednictvím webového prohlížeče, kde můžete zadat kódování čárových kódů jako 128, Databar, Swiss Code atd. podle vašich požadavků.

Bezplatná online aplikace pro generování čárových kódů bez registrace nebo přihlášení

Čárový kód můžete vytvořit online pomocí následujícího odkazu:

https://products.aspose.app/barcode/generate

Bezplatný online generátor čárových kódů

Jak vytvořit svůj vlastní generátor čárových kódů

Můžete snadno vytvořit generátor čárových kódů, aniž byste museli zkoumat kódování čárových kódů, různé vzory nebo jiné aspekty generování čárových kódů. Jednoduše proveďte několik volání API v libovolném preferovaném frameworku nebo vývojovém prostředí, protože knihovnu lze použít v prostředí C# .NET Framework i v systému, kde je nakonfigurována Java. Následující části dále rozvádějí generování čárového kódu.

Generovat čárový kód v C#

Čárový kód můžete vygenerovat pomocí Aspose.Barcode for .NET API pomocí následujících kroků:

 1. Nakonfigurujte DLL rozhraní API nebo použijte následující instalační příkaz pro přístup pomocí pluginu NuGet správce balíčků:
PM> Install-Package Aspose.Barcode
 1. Inicializujte instanci třídy BarcodeGenerator a nastavte typ kódování a text čárového kódu.
 2. Zadejte předvolby čárového kódu, jako je vzhled, orientace atd.
 3. Nakonec vygenerujte čárový kód pomocí metody BarcodeGenerator.Save(String).

Následující fragment kódu ukazuje, jak generovat čárové kódy v C#.

BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.Code128, "Aspose.BarCode");

// nastavit rozlišení
generator.Parameters.Resolution = 400;

// vygenerovat čárový kód
generator.Save("generate-barcode.png");

Generování čárového kódu v Javě

V určitých případech můžete chtít generovat čárové kódy v prostředích s podporou Java. Jednoduše nakonfigurujte Aspose.3D for Java API s následujícími konfiguracemi v souboru pom.xml vašeho projektu nebo stáhněte si soubor JAR, abyste s ním mohli pracovat.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-barcode</artifactId>
  <version>23.1</version>
</dependency>  

Následující fragment kódu ukazuje, jak generovat čárové kódy pomocí Java.

BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.CODE_128, "Aspose.BarCode");
// nastavit rozlišení
generator.getParameters().setResolution(400);
// vygenerovat čárový kód
generator.save("generate-barcode.png");

Vytvořte hromadný generátor čárových kódů – získejte bezplatnou licenci

Můžete vytvořit hromadný generátor čárových kódů využitím paralelního zpracování nebo vícevláknového zpracování ve vašich aplikacích. Jednoduše požádejte o bezplatnou dočasnou licenci, abyste mohli API vyhodnotit na plnou kapacitu.

Jak vytvořit čárový kód - Přečtěte si více

Existuje mnoho dalších zdrojů a informací, které můžete prozkoumat, abyste získali další podrobnosti. Další zdroje si můžete přečíst v následujících částech:

Závěr

Závěrem lze říci, že můžete generovat čárové kódy v různých kódováních podle vašich potřeb. Tento článek se zabývá generováním čárových kódů pomocí C#, Java a také online webové aplikace, která dokáže zpracovat vaše požadavky během několika sekund. Pokud však potřebujete prodiskutovat jakékoli své obavy, neváhejte nás kontaktovat na free support forum.

Viz také