Čtečka čárových kódů Python

Čárové kódy jsou strojově čitelné reprezentace dat vizuálně reprezentované rovnoběžnými čarami nebo geometrickými vzory. Poskytují rychlý a přesný způsob ukládání a získávání informací, jako jsou podrobnosti o produktu, inventární kódy nebo sledovací čísla. Čárové kódy se dodávají v různých typech, včetně UPC, EAN, QR kódů a dalších. Každý typ má specifickou strukturu a mechanismus kódování. V tomto příspěvku na blogu se naučíme, jak vytvořit vysoce výkonnou čtečku čárových kódů Python. Návod na Python doprovázený příklady kódu vám ukáže, jak skenovat čárové kódy.

Tento článek se bude zabývat následujícími tématy:

 1. Python Barcode Reader API
 2. Python načte čárový kód z obrázku
 3. Přečíst více čárových kódů v Pythonu
 4. Přečíst konkrétní typ čárového kódu
 5. Specifikujte nastavení kvality
 6. Získat bezplatnou licenci
 7. Python Barcode Scanner online
 8. Přečíst čárový kód online
 9. Bezplatné výukové zdroje

Python Barcode Reader API

Pro skenování a čtení čárových kódů použijeme Aspose.BarCode for Python. Je to knihovna pro generování a rozpoznávání čárových kódů, která vám umožňuje přidávat funkce čárových kódů do vašich aplikací Python. Poskytuje jednoduché a intuitivní API pro generování a rozpoznávání různých typů čárových kódů, včetně QR kódů, Code 128, EAN-13, UPC-A a dalších. S Aspose.BarCode for Python můžete snadno generovat obrázky čárových kódů, upravovat jejich vzhled a číst čárové kódy z obrázků nebo naskenovaných dokumentů. Je to výkonný nástroj pro integraci funkcí čárových kódů do projektů Pythonu.

Prosím stáhněte si balíček knihovny Python Barcode nebo nainstalujte API z PyPI pomocí následujícího příkazu pip v konzole:

pip install aspose-barcode-for-python-via-net

Python čte čárový kód z obrázku

Čárový kód můžeme naskenovat a přečíst podle následujících kroků:

 1. Vytvořte instanci třídy BarCodeReader s cestou k obrázku jako argumentem.
 2. Zavolejte metodu readbarcodes() a získejte výsledky rozpoznávání.
 3. Nakonec projděte výsledky a zobrazte rozpoznaný typ a text kódu.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak číst čárový kód z obrázku v Pythonu.

# Tento příklad kódu ukazuje, jak skenovat a číst čárový kód z obrázku v Pythonu.
# Cesta obrázku
full_path = "C:\\Files\\barcode.jpg"

# Inicializujte čtečku čárových kódů
reader = barcoderecognition.BarCodeReader(full_path)

# Čtení čárových kódů
recognized_results = reader.read_bar_codes()

# Zobrazit výsledky
for x in recognized_results:
  print("Code text: " + x.code_text)
  print("Barcode type: " + x.code_type_name)
Python čte čárový kód z obrázku

Přečtěte si čárový kód v Pythonu.

Code text: 1234567890
Barcode type: Code39Standard

Číst více čárových kódů v Pythonu

Podobně naskenujeme a načteme více čárových kódů dostupných v dokumentu podle výše uvedených kroků.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak číst více čárových kódů z obrázku v Pythonu.

# Tento příklad kódu ukazuje, jak skenovat a číst více čárových kódů z obrázku v Pythonu.
# Cesta obrázku
full_path = "C:\\Files\\barcodes_different_quality.png"

# Inicializujte čtečku čárových kódů
reader = barcoderecognition.BarCodeReader(full_path)

# Čtení čárových kódů
recognized_results = reader.read_bar_codes()

# Zobrazit výsledky
for x in recognized_results:
  print(x.code_text)
  print(x.code_type_name)
  print("------------------------------")
Číst více čárových kódů v Pythonu

Číst více čárových kódů v Pythonu.

Code text: Aspose Code 04
Barcode type: Code128
------------------------------
Code text: Aspose Regular
Barcode type: Aztec
------------------------------
Code text: /YYAD25HL
Barcode type: Code39Standard
------------------------------
Code text: 7894706
Barcode type: Matrix2of5
------------------------------
Code text: D19-WQ9-F91046-0811
Barcode type: DataMatrix
------------------------------
Code text: 0058
Barcode type: Code39Standard
------------------------------
Code text: 990000837284
Barcode type: Planet
------------------------------

Přečtěte si konkrétní typ čárového kódu v Pythonu

Můžeme naskenovat a přečíst zadaný typ čárového kódu podle následujících kroků:

 1. Vytvořte instanci třídy BarCodeReader.
 2. Jako argument zadejte cestu k obrázku a DecodeType čárového kódu.
 3. Poté zavolejte metodu readbarcodes() a získejte výsledky rozpoznávání.
 4. Nakonec projděte výsledky a zobrazte rozpoznaný typ a text kódu.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak skenovat a číst konkrétní typ čárového kódu v Pythonu.

# Tento příklad kódu ukazuje, jak skenovat a číst konkrétní typ čárového kódu z obrázku v Pythonu.
# Cesta obrázku
full_path = "C:\\Files\\Code_128.png"

# Inicializujte čtečku čárových kódů
# Zadejte typ dekódování pro čtení konkrétního typu čárového kódu
reader = barcoderecognition.BarCodeReader(full_path, barcoderecognition.DecodeType.CODE128)

# Čtení čárových kódů
recognized_results = reader.read_bar_codes()

# Zobrazit výsledky
for x in recognized_results:
  print("Code text: " + x.code_text)
  print("Barcode type: " + x.code_type_name)
Přečtěte si konkrétní typ čárového kódu v Pythonu

Přečtěte si konkrétní typ čárového kódu v Pythonu.

Code text: 1234567890
Barcode type: Code128

Skener čárových kódů Python – zadejte nastavení kvality

Můžeme určit různá nastavení kvality pro čtení zkreslených, poškozených nebo nekvalitních obrázků čárových kódů podle následujících kroků:

 1. Vytvořte instanci třídy BarCodeReader s cestou obrázku jako argumentem.
 2. Určete různá nastavení kvality pomocí třídy nastavení kvality.
 3. Poté zavolejte metodu readbarcodes() a získejte výsledky rozpoznávání.
 4. Nakonec projděte výsledky a zobrazte rozpoznaný typ a text kódu.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak zadat nastavení kvality pro skener čárových kódů Python.

# Tento příklad kódu ukazuje, jak zadat nastavení kvality při skenování a čtení čárových kódů v Pythonu.
# Cesta obrázku
full_path = "C:\\Files\\barcodes_different_quality.png"

# Inicializujte čtečku čárových kódů
reader = barcoderecognition.BarCodeReader(full_path)

# Zadejte nastavení kvality
reader.quality_settings = barcoderecognition.QualitySettings.high_performance
reader.quality_settings.allow_median_smoothing = True
reader.quality_settings.median_smoothing_window_size = 5
  
# Čtení čárových kódů
recognized_results = reader.read_bar_codes()

# Zobrazit výsledky
for x in recognized_results:
  print(x.code_text)
  print(x.code_type_name)
  print("------------------------------")

Čtečka čárových kódů Python – získejte bezplatnou licenci

Aspose nabízí bezplatnou zkušební verzi pro testování funkcí a schopností knihovny. Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a vyzkoušet knihovnu zdarma bez jakýchkoli omezení.

Skener čárových kódů Python online

Čárový kód můžete naskenovat online pomocí fotoaparátu pomocí webové aplikace bezplatná online čtečka čárových kódů vyvinuté pomocí tohoto rozhraní API.

Přečtěte si čárový kód online

Čárový kód můžete také přečíst online nahráním obrázku pomocí webové aplikace bezplatná online čtečka čárových kódů.

Čtečka čárových kódů Python – bezplatné výukové zdroje

Můžete se dozvědět více o generování a čtení čárových kódů a prozkoumat další funkce Aspose.BarCode for Python pomocí zdrojů níže:

Závěr

Závěrem lze říci, že Python poskytuje vynikající platformu pro implementaci možností skenování čárových kódů ve vašich aplikacích. Aspose.BarCode for Python vám umožňuje snadno skenovat, dekódovat a extrahovat informace z čárových kódů. Začněte integrovat skenování čárových kódů do svých projektů Python a odemkněte nové možnosti pro sběr dat a automatizaci. V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také