Převést CFF do PDF v C#

Soubory CFF se používají k ukládání trojrozměrných obalů a návrhů na vysekávání. K otevření, zobrazení nebo zpracování souborů CFF nebo CF2 však potřebujete konkrétní aplikace. V souladu s tím možná budete muset převést soubor CFF na dokument PDF. Tento článek popisuje, jak převést CFF na soubory PDF programově v C#.

Konverze CFF do PDF – Instalace C# API

Pomocí Aspose.CAD for .NET API můžete vytvářet, upravovat, manipulovat nebo převádět různé formáty souborů související s CAD. Rozhraní API můžete snadno nainstalovat stažením jeho souboru DLL ze sekce Downloads nebo pomocí příkazu NuGet níže:

PM> Install-Package Aspose.CAD

Programově převést CFF do PDF v C#

Převod CFF do PDF lze provést několika jednoduchými operacemi. CFF můžete převést do PDF pomocí následujících kroků:

  1. Načtěte vstupní soubor CFF pomocí metody Load třídy Image.
  2. Inicializujte objekt třídy PdfOptions.
  3. Uložte výstupní soubor PDF.

Následující fragment kódu ukazuje, jak převést soubor CFF do PDF v C#:

// Načtěte vstupní soubor CFF s příponou CF2
Image image = Image.Load("Test.cf2");

// Inicializujte objekt třídy PdfOptions
PdfOptions options = new PdfOptions();

// Nastavte vlastnosti pro výstupní soubor PDF
options.PdfDocumentInfo.Title = "Convert CFF to PDF";

// Uložit výstupní soubor PDF
image.Save("CF2toPDF.pdf", options);

Prozkoumejte další funkce

Mnoho dalších funkcí API můžete zkontrolovat v sekci dokumentace.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést soubor CFF na soubor PDF. Navíc je zde pozoruhodné, že soubory CFF se obvykle ukládají s příponou CF2. Převod je užitečný, když potřebujete zobrazit obsah souboru v různých systémových prostředích a operačních systémech. K provedení tohoto převodu navíc nemusíte instalovat žádnou aplikaci jako Autodesk nebo Adobe Acrobat. Tuto funkci můžete snadno vložit do svých aplikací a provést převod pomocí několika volání API z aplikací založených na .NET nebo .NET Core. Neváhejte nás kontaktovat na fóru. Rádi vám pomůžeme.

Viz také