Převést DWF do PDF v Pythonu

Soubory Design Web Format (DWF) jsou soubory vektorové grafiky běžně používané k ukládání 2D a 3D výkresových dat. PDF jsou široce uznávány pro svou univerzální kompatibilitu a snadnou dostupnost. V tomto příspěvku na blogu prozkoumáme, jak převést DWF do PDF v Pythonu. Pojďme se tedy ponořit a objevit podrobného průvodce snadným a snadným převodem DWF do PDF.

Tento článek se zabývá následujícími tématy:

 1. Python DWF to PDF Converter – zdarma ke stažení
 2. Kroky pro převod souboru DWF do PDF
 3. Převést DWF do PDF
 4. Export DWF do PDF s možnostmi
 5. Exportovat konkrétní rozvržení DWF do PDF
 6. Převést DWF do PDF/A nebo PDF/B
 7. Získat bezplatnou licenci
 8. Převodník DWF do PDF online zdarma
 9. Python DWF to PDF Converter – výukové zdroje

Python DWF to PDF Converter – zdarma ke stažení

Pro převod souboru DWF na dokument PDF použijeme API Aspose.CAD for Python. Umožňuje vytvářet, upravovat a manipulovat se soubory DWF spolu s dalšími podporovanými formáty souborů.

K instalaci knihovny z PyPI použijte prosím následující příkaz pip.

pip install aspose-cad

Jak převést soubor DWF do PDF

Soubor DWF můžeme snadno převést na dokument PDF podle následujících kroků:

 1. Načtěte soubor výkresu DWF.
 2. Určete možnosti obrazu rastrování CAD.
 3. Definujte možnosti uložení PDF.
 4. Uložte DWF jako PDF.

Nyní se podívejme, jak provést tyto kroky v Pythonu pro převod souboru DWF na dokument PDF.

Převést DWF do PDF v Pythonu

Chcete-li převést DWF na PDF, postupujte podle následujících kroků:

 1. Načtěte vstupní soubor DWF pomocí třídy Image.
 2. Vytvořte instanci třídy PdfOptions.
 3. Nakonec zavolejte metodu save() a uložte DWF jako PDF. Jako argumenty bere cestu k výstupnímu souboru PDF a PdfOptions.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor DWF na dokument PDF pomocí Pythonu.

# Tento příklad kódu ukazuje, jak převést DWF do PDF
import aspose.cad as cad

# Načtěte soubor DWF
image = cad.Image.load("C:\Files\sample.dwf")

# Zadejte možnosti PDF
pdfOptions = cad.imageoptions.PdfOptions()

# Uložit jako PDF
image.save("C:\Files\dwf-to-pdf.pdf", pdfOptions)

Export DWF do PDF s možnostmi v Pythonu

Při převodu souboru DWF na dokument PDF můžeme určit možnosti uložení PDF podle následujících kroků:

 1. Načtěte vstupní soubor DWF pomocí třídy Image.
 2. Vytvořte instanci třídy CadRasterizationOptions.
 3. Zadejte vlastnosti pagewidth a pageheight.
 4. Vytvořte instanci třídy PdfOptions.
 5. Poté nastavte vlastnost vectorrasterizationoptions na CadRasterizationOptions.
 6. Nakonec zavolejte metodu save() a uložte DWF jako PDF.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak určit výšku a šířku stránky při ukládání souboru DWF jako dokumentu PDF pomocí Pythonu.

# Tento příklad kódu ukazuje, jak převést DWF do PDF s možnostmi
import aspose.cad as cad

# Načtěte soubor DWF
image = cad.Image.load("C:\Files\sample.dwf")

# Zadejte možnosti CAD Rastrizace
rasterizationOptions = cad.imageoptions.CadRasterizationOptions()
rasterizationOptions.page_width = 1200
rasterizationOptions.page_height = 1200
rasterizationOptions.content_as_bitmap = True

# Zadejte možnosti PDF
pdfOptions = cad.imageoptions.PdfOptions()
pdfOptions.vector_rasterization_options = rasterizationOptions
pdfOptions.core_pdf_options = cad.imageoptions.PdfDocumentOptions()

# Uložit jako PDF
image.save("C:\Files\dwf-to-pdf.pdf", pdfOptions)

Export konkrétního rozvržení DWF do PDF v Pythonu

Při převodu souboru DWF na dokument PDF můžeme určit možnosti uložení PDF podle následujících kroků:

 1. Načtěte vstupní soubor DWF pomocí třídy Image.
 2. Vytvořte instanci třídy CadRasterizationOptions.
 3. Nastavte vlastnost layouts.
 4. Vytvořte instanci třídy PdfOptions.
 5. Poté nastavte vlastnost vectorrasterizationoptions na CadRasterizationOptions.
 6. Nakonec zavolejte metodu save() a uložte DWF jako PDF.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak určit konkrétní rozvržení souboru DWF k exportu jako dokumentu PDF v Pythonu.

# Tento příklad kódu ukazuje, jak převést konkrétní rozvržení DWF do PDF
import aspose.cad as cad

# Načtěte soubor DWF
image = cad.Image.load("C:\Files\sample.dwf")

# Zadejte možnosti CAD Rastrizace
rasterizationOptions = cad.imageoptions.CadRasterizationOptions()
rasterizationOptions.page_width = 1200
rasterizationOptions.page_height = 1200
rasterizationOptions.content_as_bitmap = True

# Vyberte konkrétní rozložení, které chcete převést
rasterizationOptions.layouts = ["Drawing1-Layout1"]

# Zadejte možnosti PDF
pdfOptions = cad.imageoptions.PdfOptions()
pdfOptions.vector_rasterization_options = rasterizationOptions
pdfOptions.core_pdf_options = cad.imageoptions.PdfDocumentOptions()

# Uložit jako PDF
image.save("C:\Files\dwf-to-pdf.pdf", pdfOptions)

Převeďte DWF do PDF/A nebo PDF/B

DWF můžeme také uložit jako PDF/A nebo PDF/E podle následujících kroků:

 1. Načtěte vstupní soubor DWF pomocí třídy Image.
 2. Vytvořte instanci třídy CadRasterizationOptions.
 3. Inicializujte instanci třídy PdfOptions.
 4. Poté nastavte vlastnost shody.
 5. Nakonec zavolejte metodu save() a uložte DWF jako PDF.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor DWF do PDF/A a PDF/B pomocí Pythonu.

# Tento příklad kódu ukazuje, jak převést DWF do PDF/A a PDF/B
import aspose.cad as cad

# Načtěte soubor DWF
image = cad.Image.load("C:\Files\sample.dwf")

# Zadejte možnosti rastrování CAD
rasterizationOptions = cad.imageoptions.CadRasterizationOptions()
rasterizationOptions.page_width = 1200
rasterizationOptions.page_height = 1200
rasterizationOptions.content_as_bitmap = True

# Zadejte možnosti PDF
pdfOptions = cad.imageoptions.PdfOptions()
pdfOptions.vector_rasterization_options = rasterizationOptions
pdfOptions.core_pdf_options = cad.imageoptions.PdfDocumentOptions()

# Uložit jako PDF/A
pdfOptions.core_pdf_options.compliance = cad.imageoptions.PdfCompliance.PDF_A1A
image.save("C:\Files\dwf-to-pdf-a1.pdf", pdfOptions)

# Uložit jako PDF/B
pdfOptions.core_pdf_options.compliance = cad.imageoptions.PdfCompliance.PDF_A1B
image.save("C:\Files\dwf-to-pdf-b1.pdf", pdfOptions)

AutoCAD to PDF Converter – Získejte bezplatnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a vyzkoušet knihovnu bez omezení.

Online převodník DWF do PDF

Kromě toho můžete soubory DWF převést na dokumenty PDF online zdarma pomocí naší webové aplikace DWF to PDF converter. Tato webová aplikace byla vyvinuta pomocí Aspose.CAD API.

Chcete-li se dozvědět více, můžete si přečíst Převést DWF do PDF online – bezplatný převaděč.

Python DWF to PDF Converter – výukové zdroje

Můžete se dozvědět více o čtení, převodu a manipulaci se soubory DWF aplikace AutoCAD bez použití aplikace AutoCAD. Můžete také prozkoumat další funkce knihovny pomocí následujících zdrojů:

Závěr

V tomto článku jsme prozkoumali, jak načíst existující soubor DWF a uložit načtený DWF jako PDF v Pythonu. Také jsme viděli, jak určit výšku stránky, šířku, rozvržení a shodu s PDF při exportu DWF do PDF. Využitím Aspose.CAD for Python mohou vývojáři snadno automatizovat proces převodu a vytvářet přizpůsobený výstup PDF, který vyhovuje jejich specifickým potřebám. Kromě převodu DWF na PDF v Pythonu můžete převádět soubory DWF na dokumenty PDF online pomocí bezplatné webové aplikace pro převod DWF. V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také