DWG do DWF csharp

Soubory DWG jsou v podstatě výkresy CAD obsahující vektorová obrazová data. Návrháři nebo architekti často pracují se soubory ve formátu DWG. V některých případech může být nutné převést soubor DWG do formátu DWF. V souladu s takovými požadavky tento článek popisuje, jak převést DWG na soubor DWF programově v C#.

Převod DWG do DWF – Instalace .NET API

Aspose.CAD for .NET API podporuje vytváření, konverzi nebo aktualizaci různých formátů souborů souvisejících s CAD. K API můžete snadno přistupovat stažením jeho souboru DLL ze sekce Downloads nebo pomocí následujícího příkazu NuGet:

PM> Install-Package Aspose.CAD

Převeďte DWG na DWF programově v .NET

Převod souborů DWG na DWF je jednoduchý proces. V následujících krocích stačí provést několik volání API:

  1. Vytvořte instanci třídy Image pro načtení zdrojového souboru DWG.
  2. Přeneste objekt třídy Image na typ CadImage.
  3. Zapište výstupní soubor DWF pomocí metody Save.

Následující ukázka kódu vysvětluje, jak převést soubor DWG na soubor DWF programově v C#:

// Načtěte vstupní DWG soubor
Image image = Image.Load("sample.dwg");

// Přeneste objekt třídy Image na typ CadImage
CadImage cad = (CadImage)image;

// Uložit výstupní DWF CAD soubor
cad.Save(dataDir + "sample.dwf");

Prozkoumejte další funkce

Můžete se podívat na několik dalších funkcí API, kde různé kapitoly pokrývají informace o manipulaci s formáty souborů CAD ve vašich aplikacích. Všechny tyto funkce jsou zahrnuty v sekci API dokumentace.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést DWG do formátu souboru DWF. Tento proces převodu můžete škálovat využitím výhod vícevláknového zpracování. API je napsáno pomocí spravovaného kódu, takže je bezpečné pro vlákna. Chcete-li se však vyhnout problémům se zpracováním, musíte zajistit, aby každé vlákno přistupovalo k samostatnému souboru. V případě jakýchkoliv dotazů nám napište na fórum.

Viz také

Převést DWG na EMF nebo WMF v C#