Čeština

OCR PDF a extrahování textu z PDF v Pythonu

Naučte se, jak provádět OCR na dokumentech PDF, abyste programově rozpoznávali a extrahovali text z naskenovaných dokumentů PDF. V tomto článku se dozvíte, jak OCR PDF a extrahovat text z PDF dokumentů v Pythonu.
srpna 25, 2023 · 3 min · Muzammil Khan

Skenování dokumentů v Pythonu

Naskenujte dokumenty a proveďte optické rozpoznávání znaků pro extrahování informací/textu v Pythonu. Skenování dokumentů v Pythonu lze použít pro archivaci, zadávání dat a správu dokumentů.
července 7, 2023 · 3 min · Muzammil Khan

Převeďte naskenované PDF do Wordu pomocí OCR v Pythonu

Převod naskenovaných PDF na dokumenty Word nabízí několik výhod, jako je úprava textu v dokumentu, což usnadňuje provádění změn nebo aktualizací. Umožňuje také vyhledávání v textu, což je neocenitelné u velkých dokumentů nebo při provádění rešerší. Kromě toho můžete také provádět kontrolu pravopisu pro opravu jakýchkoli překlepů nebo chybně napsaných slov při provádění OCR v Pythonu.
června 26, 2023 · 3 min · Farhan Raza

Rozpoznejte text z naskenovaného PDF v Pythonu

S naskenovanými dokumenty PDF je často obtížné pracovat, protože v nich chybí text, který lze prohledávat nebo upravovat. S výkonem technologie optického rozpoznávání znaků (OCR) se však extrakce textu z naskenovaných PDF a jejich převod do prohledávatelných nebo upravitelných formátů stává realitou. V tomto příspěvku na blogu se dozvíte, jak provádět rozpoznávání textu PDF pomocí OCR v Pythonu. Prozkoumáme také, jak extrahovat text z naskenovaných souborů PDF, převést je na prohledávatelné nebo upravitelné PDF a uvolnit potenciál schopností Pythonu OCR pomocí Aspose.OCR pro Python prostřednictvím knihovny .NET.
června 22, 2023 · 4 min · Farhan Raza

Porovnejte text na obrázcích v Pythonu

Zpracování a analýza textových informací je běžným požadavkem v různých oblastech. Zacházení s textem na obrázcích však představuje jedinečnou výzvu. Naštěstí Aspose.OCR pro Python přes .NET nabízí výkonné knihovny a nástroje pro efektivní řešení tohoto úkolu. V tomto příspěvku na blogu prozkoumáte, jak porovnávat text na obrázcích v Pythonu pomocí technik optického rozpoznávání znaků (OCR).
června 19, 2023 · 3 min · Farhan Raza

Rozpoznávání SPZ v Pythonu

Rozpoznávání registračních značek se stalo základní technologií v různých aplikacích, od řízení dopravy až po vymáhání práva a parkovací systémy. S pokrokem v počítačovém vidění a strojovém učení je nyní možné implementovat přesné a efektivní systémy rozpoznávání SPZ aut pomocí Pythonu. V tomto příspěvku na blogu se naučíme vytvořit systém rozpoznávání SPZ v Pythonu.
června 17, 2023 · 3 min · Farhan Raza

Převeďte obrázek na text pomocí OCR v Pythonu

V tomto příspěvku na blogu prozkoumáme, jak převést obrázek na text pomocí Pythonu. Převádějte JPG, PNG nebo jiné obrázkové formáty a extrahujte text z obrázků, automatizujte úlohy zadávání dat nebo efektivně zpracujte naskenované dokumenty z vašich aplikací Python.
června 16, 2023 · 3 min · Farhan Raza

Skenování dokumentů v Javě

V Javě můžete skenovat dokumenty pro archivaci, zadávání dat nebo správu dokumentů. Použijte OMR nebo OCR pro optické rozpoznávání značek a optické rozpoznávání znaků pro extrahování informací z libovolného dokumentu.
května 19, 2023 · 4 min · Farhan Raza

Konvertor JPG do Wordu s OCR v C#

Proveďte OCR na obrázcích JPG a převeďte extrahovaný text do dokumentu aplikace Word. Naučte se vyvinout svůj vlastní převaděč JPG do Wordu s OCR v C#.
května 18, 2023 · 3 min · Muzammil Khan

Zvládnutí skenování dokumentů v C#

S tímto komplexním průvodcem můžete změnit skenování dokumentů v C#. Zahrnuje digitální skenování dokumentů, účtenek, faktur atd. a dalších dokumentů do obrázků, PDF, Word nebo jiných oblíbených formátů souborů při práci s optickým rozpoznáváním znaků, OCR nebo optickým rozpoznáváním značek, OMR, technikami pro pochopení dokumentu. funkce skenování v C#.
dubna 28, 2023 · 4 min · Farhan Raza