Automaticky přizpůsobit řádky a sloupce v Excelu v C#

Při generování excelových souborů často musíme upravit velikost řádků a sloupců podle délky textu. MS Excel umožňuje v takových případech povolit automatické přizpůsobení řádků a sloupců. V tomto článku si ukážeme, jak programově v C# automaticky přizpůsobit řádky a sloupce v souborech Excelu. Kroky a ukázky kódu vám umožní bezproblémovou implementaci této funkce do vašich aplikací .NET. Tak začněme.

C# API pro automatické přizpůsobení řádků a sloupců v Excelu – bezplatné stažení

K automatickému přizpůsobení řádků a sloupců Excelu použijeme Aspose.Cells for .NET. Rozhraní API poskytuje bohatou sadu funkcí pro generování a zpracování tabulek. Můžete si buď stáhnout DLL API, nebo ji nainstalovat z NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Kroky k automatickému přizpůsobení řádků a sloupců Excelu v C#

Chcete-li automaticky přizpůsobit řádky nebo sloupce, musíte nejprve otevřít list aplikace Excel a poté pomocí indexu řádků a sloupců aktivovat automatické přizpůsobení. Následují kroky k automatickému přizpůsobení řádku nebo sloupce v Excelu pomocí Aspose.Cells for .NET.

 • Načtěte soubor Excel z disku.
 • Získejte odkaz na požadovaný pracovní list.
 • Povolit automatické přizpůsobení pro řádek/sloupec.
 • Uložte aktualizovaný soubor Excel do požadovaného umístění.

V následujících částech se dozvíte, jak implementovat tyto kroky a provádět automatické přizpůsobení řádků a sloupců v C#.

Automaticky přizpůsobit řádky v Excelu v C#

Následují kroky k automatickému přizpůsobení řádků Excelu v C#.

 • Nejprve načtěte soubor Excel pomocí třídy Workbook.
 • Potom získejte odkaz na list pomocí kolekce Workbook.Worksheets[index].
 • Voláním metody Worksheet.AutoFitRow(rowIndex) automaticky přizpůsobíte řádek pomocí jeho indexu.
 • Nakonec uložte aktualizovaný soubor Excel pomocí metody Workbook.Save(fileName).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak automaticky přizpůsobit řádek Excelu v C#.

// načíst soubor Excel
Workbook wb = new Workbook("workbook.xlsx");

// získat odkaz na požadovaný pracovní list
Worksheet worksheet = wb.Worksheets[0];

// automatické přizpůsobení druhého řádku indexem
worksheet.AutoFitRow(1);

// uložit sešit
wb.Save("autofit-row.xlsx");

Automatické přizpůsobení sloupců v Excelu v C#

Následují kroky k automatickému přizpůsobení sloupce v Excelu pomocí C#.

 • Nejprve načtěte soubor Excel pomocí třídy Workbook.
 • Potom získejte odkaz na list pomocí kolekce Workbook.Worksheets[index].
 • Voláním metody Worksheet.AutoFitColumn(columnIndex) automaticky přizpůsobíte sloupec pomocí jeho indexu.
 • Nakonec uložte aktualizovaný soubor Excel pomocí metody Workbook.Save(fileName).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak automaticky přizpůsobit sloupec v Excelu v C#.

// načíst soubor Excel
Workbook wb = new Workbook("workbook.xlsx");

// získat odkaz na požadovaný pracovní list
Worksheet worksheet = wb.Worksheets[0];

// automaticky přizpůsobit první sloupec indexu
worksheet.AutoFitColumn(0);

// uložit sešit
wb.Save("autofit-column.xlsx");

C# API pro automatické přizpůsobení řádků a sloupců Excelu – získejte bezplatnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci k automatickému přizpůsobení řádků a sloupců ve vašich souborech Excel bez omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak automaticky přizpůsobit řádky a sloupce v souborech Excel v C#. Ukázky kódu ukázaly, jak povolit automatické přizpůsobení pro konkrétní řádek nebo sloupec pomocí jeho indexu programově.

Prozkoumejte Aspose’ Spreadsheet API pro C#

Můžete navštívit dokumentaci a prozkoumat další funkce Aspose.Cells pro .NET. Také se s námi můžete podělit o své dotazy nebo dotazy prostřednictvím našeho fóra.

Viz také