JSON je zkratka pro Javascript Object Notation, která představuje data jako páry klíč-hodnota. JSON můžete převést do formátu CSV a CSV do formátu JSON podle vašich požadavků. Oba tyto formáty souborů jsou vhodné pro ukládání a přenos dat. Své aplikace založené na .NET frameworku můžete obohatit o převod CSV na JSON a JSON na CSV programově pomocí C# nebo VB.NET. Projděte si následující scénáře pro podrobné informace:

Převaděč C# JSON na CSV a CSV na JSON – instalace

Pro práci s formáty souborů JSON a CSV můžete snadno nainstalovat Aspose.Cells for .NET API. API si můžete stáhnout ze sekce Downloads nebo jej jednoduše nainstalovat pomocí následujícího příkazu NuGet:

PM> Install-Package Aspose.Cells

Převeďte JSON na CSV pomocí C# nebo VB.NET

JSON můžete převést na CSV ve svých aplikacích založených na .NET frameworku. Je vyžadováno několik volání metod a API se postará o konverzi. Chcete-li převést JSON na CSV, musíte provést následující kroky:

  1. Číst vstupní soubor JSON
  2. Inicializujte objekt Sešit
  3. Nastavení různých vlastností JsonLayoutOptions
  4. Uložit výstupní soubor CSV

Následující kód ukazuje, jak převést JSON na CSV pomocí C# nebo VB.NET:

// Přečtěte si soubor JSON
string str = File.ReadAllText(dataDir + "SampleJson.json");

// Vytvořte prázdný sešit
Aspose.Cells.Workbook workbook = new Aspose.Cells.Workbook();

// Získejte buňky
Aspose.Cells.Cells cells = workbook.Worksheets[0].Cells;

// Nastavte JsonLayoutOptions
Aspose.Cells.Utility.JsonLayoutOptions importOptions = new Aspose.Cells.Utility.JsonLayoutOptions();
importOptions.ConvertNumericOrDate = true;
importOptions.ArrayAsTable = true;
importOptions.IgnoreArrayTitle = true;
importOptions.IgnoreObjectTitle = true;
Aspose.Cells.Utility.JsonUtility.ImportData(str, cells, 0, 0, importOptions);

// Uložit sešit
workbook.Save(dataDir + @"Sample_out.csv");

Převeďte CSV na JSON pomocí C# nebo VB.NET

Hodnoty oddělené čárkami v souboru CSV lze převést na data JSON za účelem přenosu nebo archivace dat. K provedení převodu CSV na JSON jsou nutné následující kroky:

  1. Načíst vstupní soubor CSV
  2. Nastavit vlastnosti pro ExportRangeToJsonOptions
  3. Uložit výstupní soubor JSON

Níže uvedený fragment kódu je založen na těchto krocích, které vysvětlují, jak programově převést CSV na JSON pomocí C# nebo VB.NET:

// Načíst soubor CSV
Aspose.Cells.LoadOptions loadOptions = new Aspose.Cells.LoadOptions(Aspose.Cells.LoadFormat.CSV);

Aspose.Cells.Workbook workbook = new Aspose.Cells.Workbook(dataDir + "Sample_out.csv", loadOptions);
Aspose.Cells.Cell lastCell = workbook.Worksheets[0].Cells.LastCell;

// Nastavte možnosti ExportRangeToJsonOptions
Aspose.Cells.Utility.ExportRangeToJsonOptions options = new Aspose.Cells.Utility.ExportRangeToJsonOptions();
Aspose.Cells.Range range = workbook.Worksheets[0].Cells.CreateRange(0, 0, lastCell.Row + 1, lastCell.Column + 1);
string data = Aspose.Cells.Utility.JsonUtility.ExportRangeToJson(range, options);

// Zápis z CSV do souboru JSON
System.IO.File.WriteAllText(dataDir + "CSV_out.json", data);

Závěr

V tomto článku jsme se naučili, jak převést JSON na CSV a také CSV na JSON pomocí programovacích jazyků C# nebo VB.NET. Konverze se provádí s vysokou věrností a účinností. V rozhraní API je k dispozici mnoho dalších zajímavých funkcí, které můžete prozkoumat pomocí Dokumentace API a Odkazy na rozhraní API. Kromě toho nás můžete kontaktovat prostřednictvím Free Support Forum, abyste mohli prodiskutovat jakékoli své obavy.

Viz také