CSV do XML Java

Soubor CSV(Comma Separated Values) obsahuje datové hodnoty oddělené čárkami. Každý řádek v CSV je nový záznam. Soubory CSV se běžně používají k přenosu dat z jednoho úložného systému do druhého. V určitých případech můžeme potřebovat exportovat data z CSV do XML. Soubory XML umožňují ukládání a přenos dat bez závislosti na softwarových nebo hardwarových nástrojích. V tomto článku se naučíme, jak převést soubor CSV do formátu XML pomocí Java.

V tomto článku se budou zabývat následujícími tématy:

 1. CSV to XML Converter Java API
 2. Převést CSV na XML
 3. Převést CSV na XML s možnostmi

CSV to XML Converter Java API

Pro převod CSV do XML budeme používat API Aspose.Cells for Java. Jedná se o funkčně bohaté, výkonné a snadno použitelné API pro práci s pracovními listy Microsoft Excel v rámci aplikací Java. Umožňuje vytvářet, upravovat, převádět a vykreslovat formáty Microsoft Excel do různých formátů.

Třída Workbook API představuje excelovou tabulku s jedním nebo více listy. Poskytuje různé způsoby otevírání a ukládání nativních souborů aplikace Excel. Umožňuje také kopírování dat z jiných sešitů, kombinaci dvou sešitů a ochranu tabulky Excel. Metoda save() této třídy umožňuje uložit sešity v určených formátech. Třída TxtLoadOptions API představuje možnosti pro načítání textových nebo CSV souborů.

Prosím buď stáhněte JAR API, nebo přidejte následující konfiguraci pom.xml do Java aplikace založené na Maven.

<repository> 
  <id>AsposeJavaAPI</id> 
  <name>Aspose Java API</name> 
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url> 
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>22.6</version>
</dependency>

Převést CSV na XML v Javě

Soubory CSV můžeme snadno převést na XML podle následujících kroků:

 1. Načtěte soubor CSV pomocí třídy Workbook.
 2. Uložte soubor XML pomocí metody save(). Jako argument bere cestu k výstupnímu souboru XML.

Níže uvedený příklad kódu ukazuje, jak převést soubor CSV na XML pomocí Java.

// Tento příklad kódu ukazuje, jak převést soubor CSV na XML.
// Načtěte soubor CSV
Workbook workbook = new Workbook("C:\\SampleCSV.csv");

// Uložte jej jako XML
workbook.save("C:\\CSVtoXML_out.xml");
Převést CSV na XML v Javě

Převeďte CSV na XML s možnostmi v Javě

Soubory CSV můžeme převést na XML pomocí pokročilých možností podle následujících kroků:

 1. Nejprve vytvořte instanci třídy TxtLoadOptions.
 2. Dále určete různé možnosti zatížení.
 3. Poté načtěte soubor CSV pomocí třídy Document s objektem TxtLoadOptions.
 4. Uložte soubor XML pomocí metody save(). Jako argument bere cestu k výstupnímu souboru.

Níže uvedený příklad kódu ukazuje, jak převést CSV na XML s pokročilými možnostmi pomocí Java.

// Tento příklad kódu ukazuje, jak převést soubor CSV na XML s možnostmi.
// Inicializujte možnosti načítání TXT
TxtLoadOptions options = new TxtLoadOptions();
options.setMultiEncoded(true);

// Načtěte soubor CSV do sešitu
Workbook workbook = new Workbook("C:\\MultiEncoded.csv", options);

// Uložte jej jako XML
workbook.save("C:\\CSVtoXML_out.xml");

Získejte bezplatnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci k vyzkoušení knihovny bez omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jsme se naučili, jak programově převést CSV do formátu XML v Javě. Také jsme viděli, jak specifikovat různé možnosti načítání při převodu CSV do XML. Kromě toho se můžete dozvědět více o Aspose.Cells pro Java API pomocí dokumentace. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat na fóru.

Viz také