Převést Excel na JSON v C#

JSON je oblíbený formát pro výměnu dat v rámci aplikací nebo mezi nimi. Odlehčené soubory JSON vám umožňují snadno ukládat a zpracovávat malá nebo velká data. Na druhou stranu se listy Excelu běžně používají k uchovávání a sdílení dat. V určitých případech však může být nutné převést data aplikace Excel do formátu JSON z aplikací .NET. Abychom toho dosáhli, tento článek popisuje, jak převést Excel na JSON programově v C#.

C# Excel to JSON Converter – ke stažení zdarma

Pro převod souborů Excelu do formátu JSON v C# použijeme Aspose.Cells for .NET. Knihovna skrývá složité operace převodu a umožňuje převést soubory aplikace Excel do formátu JSON během několika kroků. Jeho DLL si můžete stáhnout ze sekce ke stažení nebo nainstalovat z NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Jak převést data aplikace Excel na JSON v C

K převodu souboru Excel na JSON by byly vyžadovány následující jednoduché kroky.

  • Načtěte soubor Excel z disku.
  • Uložte jej ve formátu JSON na požadované místo.

Pojďme nyní napsat kód C# pro export souboru Excel do formátu JSON.

Převést soubor Excel na JSON v C#

V převodu Excel na JSON převede Aspose.Cells for .NET každý řádek listu na objekt JSON. Níže jsou uvedeny kroky k převodu souboru Excel na JSON v C#.

  • Načtěte soubor Excel pomocí třídy Sešit zadáním jeho cesty.
  • Uložte soubor Excel do formátu JSON pomocí metody Workbook.Save.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak provést export z Excelu do JSON v C#.

// Načíst soubor Excel
Workbook wb = new Workbook("Workbook.xlsx");

// Uložit jako JSON
wb.Save("Excel_to_JSON.json", SaveFormat.Json);

Excel to JSON C# Converter – získejte bezplatnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci k používání všech funkcí Aspose.Cells for .NET bez jakýchkoli omezení.

C# .NET Excel to JSON Converter – Přečtěte si více

Můžete si projít dokumentaci Aspose.Cells for .NET a prozkoumat další funkce. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na fóru.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést soubory Excel do formátu JSON programově v C#. Můžete jednoduše nainstalovat Aspose.Cells for .NET do svých aplikací a provést export z Excelu do JSON v C# během několika kroků.

Viz také