XLSX až DOCX C#

Soubory MS Excel XLSX umožňují uchovávat tabulková data ve formě řádků a sloupců. V listech XLSX můžete poměrně snadno ukládat malá, střední nebo velká data. Může však nastat případ, kdy potřebujete převést data tabulky do formátu textového editoru. Pro takové případy se v tomto článku dozvíte, jak převést Excel XLSX na Word DOCX pomocí C#. Kromě toho uvidíte, jak přizpůsobit převod XLSX na DOCX. Tak začněme.

XLSX to DOCX C# Converter API – ke stažení zdarma

Aspose.Cells for .NET je dobře známé a jedno z výkonných rozhraní API pro manipulaci s tabulkami, které vám umožní pracovat s XLS, XLSX a dalšími oblíbenými formáty tabulek. Spolu s dalšími funkcemi automatizace tabulek poskytuje rozhraní API konvertor tabulek pro převod souborů XLSX nebo XLS MS Excel do DOCX nebo jiných formátů souborů. Můžete si stáhnout DLL API nebo ji nainstalovat do vaší .NET aplikace pomocí NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Převod Excel XLSX do Word DOCX C#

Převod souboru MS Excel do formátu DOCX je snadný jako facka a lze jej provést v několika krocích. Takto můžete převést soubor XLSX na DOCX pomocí Aspose.Cells for .NET.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor XLSX na DOCX pomocí C#.

 // Otevřete soubor aplikace Excel
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");

// Uložit jako DOCX
workbook.Save("Book1.docx", SaveFormat.Docx);

Přizpůsobená konverze XLSX na DOCX C#

Aspose.Cells for .NET vám také poskytuje některé další možnosti pro ovládání a přizpůsobení převodu XLSX na DOCX. Třída DocxSaveOptions obsahuje všechny možné možnosti (uvedené níže), které můžete použít v procesu převodu.

MožnostPopis
CachedFileFolderSložka mezipaměti pro uložení některých velkých dat.
ClearDataPo uložení souboru nechte sešit prázdný.
CreateDirectoryPokud je true a adresář neexistuje, adresář se před uložením souboru automaticky vytvoří.
MergeAreasOznačuje, zda se mají sloučit oblasti podmíněného formátování a ověření před uložením souboru.
RefreshChartCacheOznačuje, zda se obnovují data mezipaměti grafu.
Uložit FormátZíská formát souboru pro uložení.
SortNamesOznačuje, zda se mají před uložením souborů třídit definované názvy.
UpdateSmartArtOznačuje, zda se má aktualizovat nastavení chytrého umění.
ValidateMergedAreasOznačuje, zda ověřit sloučené buňky před uložením souboru.
Varování zpětné voláníZíská nebo nastaví zpětné volání upozornění.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak používat další možnosti při převodu souboru XLSX na DOCX v C#.

// Otevřete soubor aplikace Excel
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");

// Vytvořte možnosti uložení DOCX
DocxSaveOptions options = new DocxSaveOptions();
options.ClearData = true;
options.CreateDirectory = true;
options.CachedFileFolder = "cache";
options.MergeAreas = true;

// Uložit jako DOCX
workbook.Save("Book1.docx", options);

Vyzkoušejte Aspose.Cells for .NET zdarma

Svou dočasnou licenci k používání Aspose.Cells for .NET můžete získat zdarma bez jakýchkoli zkušebních omezení.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést soubory XLSX nebo XLS MS Excel do formátu Word DOCX pomocí C#. Dále jste viděli, jak přizpůsobit proces převodu pomocí různých možností. Další informace o rozhraní .NET Excel API můžete prozkoumat pomocí dokumentace.

Viz také