Převeďte Excel do PDF v Node.js

Tabulky aplikace Excel se běžně používají k ukládání a analýze dat ve formě řádků a sloupců. V různých případech však musíte soubory Excel převést do PDF, než je budete sdílet přes internet. Aby bylo možné automatizovat převod Excel do PDF, tento článek ukazuje, jak převést soubory Excel do PDF programově pomocí Node.js. Dále jsou diskutovány pokročilé možnosti přizpůsobení převodu Excel do PDF.

Node.js Excel to PDF Conversion API

Pro převod souborů Excel XLSX/XLS do PDF použijeme Aspose.Cells for Node.js přes Java. Jedná se o rozhraní API pro manipulaci s tabulkami, které umožňuje bezproblémově vytvářet, číst, upravovat a převádět sešity aplikace Excel. Balíček API můžete buď stáhnout, nebo jej nainstalovat pomocí následujícího příkazu NPM.

> npm install aspose.cells

Převeďte Excel XLSX do PDF v Node.js

Níže jsou uvedeny kroky pro převod souborů Excel XLSX nebo XLS do PDF.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor Excel XLSX do PDF.

// načíst sešit
var workbook = aspose.cells.Workbook("workbook.xlsx");

// převést Excel do PDF
workbook.save("Excel to PDF.pdf", SaveFormat.PDF);

Soubor Excel

Node.js Excel do PDF

Převedené PDF

Excel do PDF

Excel XLSX/XLS do PDF - Pokročilé možnosti

Aspose.Cells také umožňuje ovládat převod Excelu do PDF pomocí různých možností. Můžete například nastavit shodu s PDF, kompresi, styl mřížky, počet stránek na list atd. Pro přizpůsobení převodu poskytuje API třídu PdfSaveOptions.

Níže jsou uvedeny kroky pro převod souboru aplikace Excel do formátu PDF s pokročilými možnostmi.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést Excel do PDF pomocí pokročilých možností.

// načíst sešit
var workbook = aspose.cells.Workbook("workbook.xlsx");

// vytvářet a nastavovat možnosti PDF
pdfOptions = aspose.cells.PdfSaveOptions();
pdfOptions.setCompliance(aspose.cells.PdfCompliance.PDF_A_1_B);

// převést Excel do PDF
workbook.save("Excel to PDF - Compliance.pdf", pdfOptions);

Získejte bezplatnou licenci API

Abyste mohli API používat bez omezení hodnocení, můžete požádat o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převádět soubory Excel do PDF v aplikacích Node.js. Dále jste viděli, jak ovládat převod Excelu do PDF pomocí pokročilých možností. Další informace o rozhraní Node.js Excel API můžete prozkoumat pomocí dokumentace. Dále nás můžete v případě jakéhokoli dotazu kontaktovat prostřednictvím našeho fóra.

Viz také