JSON do CSV v C#

JSON je nesmírně používaný formát pro ukládání strukturovaných dat. V různých případech se soubory JSON používají k přenosu dat mezi aplikacemi. Kromě toho se CSV používá také k ukládání dat jako hodnot oddělených čárkou. V tomto článku se dozvíte, jak programově importovat data ze souborů JSON do CSV. Konkrétně se tento článek bude zabývat tím, jak převést data JSON na CSV v C#.

JSON to CSV C# Converter – zdarma ke stažení

Pro převod dat JSON do CSV použijeme Aspose.Cells for .NET. Jedná se o výkonné API pro vytváření, úpravu a konverzi souborů tabulek z aplikací .NET. API si můžete buď stáhnout, nebo jej nainstalovat pomocí NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Jak převést JSON na CSV v C#

Aspose.Cells for .NET poskytuje nejjednodušší způsob převodu souborů JSON do formátu CSV. Níže jsou uvedeny kroky k provedení této konverze.

  • Vytvořte nový soubor Excel.
  • Čtení dat ze souboru JSON.
  • Importujte data JSON do souboru aplikace Excel a uložte je ve formátu CSV.

Pojďme nyní napsat kód C# pro převod souboru JSON do formátu CSV.

Uložit soubor JSON jako CSV v C#

Následují kroky pro převod dat JSON do formátu CSV pomocí C#.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak exportovat data JSON do CSV v C#.

// načíst data JSON
string jsonInput = "[{'nodeId':1,'reputation':1134},{'nodeId':2,'reputation':547},{'nodeId':3,'reputation':1703},{'nodeId':4,'reputation':-199},{'nodeId':5,'reputation':-306},{'nodeId':6,'reputation':-49},{'nodeId':7,'reputation':1527},{'nodeId':8,'reputation':1223}]";

// vytvořit prázdný objekt sešit
var workbook = new Workbook();

// přístup k výchozímu prázdnému listu
var worksheet = workbook.Worksheets[0];

// nastavte JsonLayoutOptions pro formátování
var layoutOptions = new JsonLayoutOptions();
layoutOptions.ArrayAsTable = true;

// importovat data JSON do CSV
JsonUtility.ImportData(jsonInput, worksheet.Cells, 0, 0, layoutOptions);

// uložit soubor CSV
workbook.Save("output.csv", SaveFormat.CSV);

Data JSON

Následují data JSON, která jsme použili ve výše uvedené ukázce kódu.

[{"nodeId":1,"reputation":1134},{"nodeId":2,"reputation":547},{"nodeId":3,"reputation":1703},{"nodeId":4,"reputation":-199},{"nodeId":5,"reputation":-306},{"nodeId":6,"reputation":-49},{"nodeId":7,"reputation":1527},{"nodeId":8,"reputation":1223}]'

Převedené CSV

Následuje převedený soubor CSV.

JSON do CSV

API pro export dat JSON do CSV v C# – získejte bezplatnou licenci

Získejte bezplatnou dočasnou licenci a exportujte soubory JSON do formátu CSV bez omezení hodnocení.

Přečtěte si více – Převaděč C# JSON na CSV

Aspose.Cells for .NET můžete také prozkoumat pomocí dokumentace. Také můžete klást své dotazy prostřednictvím našeho fóra.

Závěr

Soubory JSON a CSV se široce používají k ukládání a výměně dat v rámci aplikací. V souladu s tím se tento článek zabýval tím, jak převést soubory JSON do formátu CSV v C#. Poskytnutý ukázkový kód můžete snadno integrovat do své aplikace a exportovat data JSON do souborů CSV.

Viz také