Převeďte JSON do PDF v Pythonu

Soubory JSON poskytují pohodlný způsob importu nebo exportu dat v rámci webu, stolních nebo mobilních aplikací. Soubory JSON můžete snadno generovat nebo analyzovat programově. V určitých případech však musíte přijatá data JSON převést do jiných formátů. V tomto článku se dozvíte, jak převést soubor JSON do PDF v Pythonu.

Knihovna Pythonu pro převod JSON do PDF

Aspose.Cells for Python je knihovna s bohatými funkcemi pro vytváření a manipulaci s tabulkovými dokumenty. Kromě toho vám umožňuje zpracovávat formáty pro výměnu dat, jako je JSON, CSV atd. Tuto knihovnu použijeme k převodu našich souborů JSON do formátu PDF. Můžete jej nainstalovat do svých aplikací Python z PyPI pomocí následujícího příkazu pip.

pip install aspose-cells

Převeďte soubor JSON na PDF v Pythonu

Převod JSON do PDF lze provést v několika krocích pomocí Aspose.Cells pro Python. Jednoduše načtěte soubor JSON a uložte jej ve formátu PDF. Níže jsou uvedeny kroky pro převod souboru JSON do formátu PDF v Pythonu.

  • Načtěte soubor JSON pomocí třídy Workbook.

  • Uložte JSON jako PDF pomocí metody Workbook.save().

Následující ukázka kódu ukazuje, jak uložit soubor JSON jako PDF v Pythonu.

import  jpype     
import  asposecells     
jpype.startJVM() 
from asposecells.api import Workbook

# Načtěte soubor JSON
workbook = Workbook("input.json")

# Uložit jako PDF
workbook.save("Output.pdf")

jpype.shutdownJVM()

Získejte bezplatnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci k používání Aspose.Cells pro Python bez omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést soubory JSON do PDF programově v Pythonu. Ukázka kódu ukázala, jak můžete integrovat převod JSON do PDF ve svých aplikacích Python. Kromě toho se můžete dozvědět více o Python Excel API pomocí dokumentace. Také můžete sdílet své dotazy nebo dotazy prostřednictvím našeho fóra.

Viz také