JSON do PDF C#

Soubory JSON se běžně používají k exportu, importu nebo přenosu dat v rámci aplikací nebo mezi nimi. Formát JSON vyžaduje méně formátování a poskytuje odlehčený mechanismus ukládání dat. V různých případech může být nutné převést soubory JSON do PDF pro sdílení, tisk nebo jiné účely. Chcete-li toho dosáhnout programově, tento článek popisuje, jak převést JSON do PDF v C#.

C# JSON to PDF Converter – zdarma ke stažení

Pro převod souborů JSON do formátu PDF použijeme Aspose.Cells for .NET. Jedná se o výkonné API, které vám umožňuje vytvářet tabulkové dokumenty od začátku. Kromě toho vám umožňuje zpracovávat a převádět existující soubory aplikace Excel z vašich aplikací .NET. API si můžete buď stáhnout, nebo jej nainstalovat pomocí NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Jak převést JSON do PDF v C#

Aspose.Cells for .NET vám docela usnadňuje převod souboru JSON do PDF, což lze provést v několika krocích. Následující kroky jsou nutné k uložení souboru JSON jako PDF v C# pomocí Aspose.Cells for .NET.

  • Vytvořte soubor aplikace Excel.
  • Načtěte data ze souboru JSON do listu Excel.
  • Nastavte další možnosti převodu pro JSON do PDF.
  • Uložte data JSON jako PDF.

Následující část ukazuje, jak provést výše uvedené kroky pro převod JSON na PDF v kódu C#.

Uložit JSON jako PDF v C#

Níže jsou uvedeny kroky pro převod souboru JSON do PDF pomocí C#.

  1. Vytvořte instanci třídy Sešit.
  2. Vyberte výchozí Worksheet z kolekce Worksheets.
  3. Načtěte data JSON ze souboru pomocí metody File.ReadAllText(string).
  4. Vytvořte instanci JsonLayoutOptions a nastavte možnosti.
  5. Importujte data z JSON do listu pomocí metody JsonUtility.ImportData s odkazem na objekt Worksheet a data JSON.
  6. Převeďte JSON na PDF uložením sešitu jako PDF pomocí metody Workbook.Save(string, SaveFormat.Auto).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor JSON do PDF v C#.

// vytvořit objekt sešitu
var workbook = new Cells.Workbook();

// přístup k výchozímu listu
var worksheet = workbook.Worksheets[0];

// číst data JSON ze souboru
string jsonInput = File.ReadAllText("Data.json");

// nastavte JsonLayoutOptions tak, aby zacházelo s poli jako s tabulkou
var options = new Cells.Utility.JsonLayoutOptions();
options.ArrayAsTable = true;

// importujte data JSON do listu počínaje buňkou A1
Cells.Utility.JsonUtility.ImportData(jsonInput, worksheet.Cells, 0, 0, options);

// převést importovaný JSON do PDF
workbook.Save("output.pdf", Cells.SaveFormat.Auto); 

Export JSON do PDF v C# – Získejte bezplatnou licenci

Aspose.Cells for .NET můžete používat bez omezení hodnocení pomocí dočasné licence.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést data JSON do PDF pomocí C#. Kroky a ukázka kódu ukázaly, jak načíst data JSON a uložit je jako PDF dynamicky v C#. Poskytnutý ukázkový kód můžete použít ve svých aplikacích založených na .NET, .NET Core, Mono nebo Xamarin.

JSON to PDF Converter – Přečtěte si více

Můžete prozkoumat dokumentaci Aspose.Cells for .NET. Své dotazy můžete také zveřejňovat na našem fóru.

Viz také