Převést XLS na JSON v C#

JSON je oblíbený formát pro výměnu dat v rámci aplikací nebo mezi nimi. Odlehčené soubory JSON vám umožňují snadno ukládat a zpracovávat malá nebo velká data. Na druhou stranu soubory Excel XLS se běžně používají k uchování a sdílení dat. V určitých případech však může být nutné převést data XLS do formátu JSON z aplikací .NET. Abychom toho dosáhli, tento článek popisuje, jak převést XLS na JSON programově v C#.

Snadné kroky pro převod XLS na JSON v C#

Pro převod souborů XLS do formátu JSON v C# použijeme Aspose.Cells for .NET. Knihovna skrývá složité operace převodu a umožňuje převést soubory XLS do formátu JSON během několika kroků. K převodu souboru XLS na JSON by byly vyžadovány následující jednoduché kroky.

  • Načtěte soubor XLS z disku.
  • Uložte jej ve formátu JSON na požadované místo.

Následující část ukazuje, jak stáhnout nebo nainstalovat Aspose.Cells pro .NET.

Exportní knihovna C# XLS do JSON – ke stažení zdarma

Aspose.Cells for .NET je vysokorychlostní a výkonná knihovna pro bezproblémové vytváření a zpracování souborů aplikace Excel. Kromě toho poskytuje vysoce věrný konvertor pro konverzi souborů XLS tam a zpět. Jeho DLL si můžete stáhnout ze sekce ke stažení nebo nainstalovat z NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Převést XLS na JSON v C#

Při převodu XLS na JSON převede Aspose.Cells for .NET každý řádek listu na objekt JSON. Níže jsou uvedeny kroky pro převod souboru XLS na JSON v C#.

  • Načtěte soubor XLS pomocí třídy Sešit zadáním jeho cesty.
  • Uložte soubor XLS do formátu JSON pomocí metody Workbook.Save.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak provést export XLS do JSON v C#.

// Načíst soubor Excel
Workbook wb = new Workbook("Workbook.xls");

// Uložit jako JSON
wb.Save("Excel_to_JSON.json", SaveFormat.Json);

Knihovna C# pro export XLS do JSON – získejte bezplatnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci k používání všech funkcí Aspose.Cells for .NET bez jakýchkoli omezení.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést soubory XLS do formátu JSON programově v C#. Můžete jednoduše nainstalovat Aspose.Cells for .NET do svých aplikací a provést export XLS do JSON v C# během několika kroků. Kromě toho si můžete projít dokumentaci Aspose.Cells for .NET a prozkoumat další funkce. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na fóru.

Viz také