Kopírování řádků a sloupců v Excelu pomocí C#

V některých případech je nutné zkopírovat řádky a sloupce v souboru aplikace Excel, aniž byste zkopírovali celý list. Chcete-li tuto operaci provést programově, tento článek popisuje, jak kopírovat řádky nebo sloupce v listu aplikace Excel pomocí jazyka C#.

C# API pro kopírování řádků a sloupců v Excelu

Aspose.Cells for .NET je knihovna tříd, která umožňuje implementovat funkce automatizace Excelu v aplikacích .NET. Rozhraní API poskytuje jednoduché způsoby kopírování řádků a sloupců v sešitech aplikace Excel nebo mezi nimi. Rozhraní API si můžete buď stáhnout, nebo jej nainstalovat pomocí NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Kopírování řádků v listu Excel pomocí C#

Následují kroky ke zkopírování řádku v excelovém listu pomocí C#.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak zkopírovat řádek v listu aplikace Excel v jazyce C#.

// Načíst soubor Excel
Workbook excelWorkbook1 = new Workbook("book1.xlsx");

// Získejte odkaz na první pracovní list
Worksheet ws1 = excelWorkbook1.Worksheets[0];

// Zkopírujte druhý řádek s daty, formátováním, obrázky a nakreslenými objekty do 16. řádku v listu
ws1.Cells.CopyRow(ws1.Cells, 1, 15);

// Uložte soubor aplikace Excel
excelWorkbook1.Save("output.xlsx");

Kopírování sloupců v listu Excel pomocí C#

Níže jsou uvedeny kroky ke zkopírování sloupce v listu aplikace Excel pomocí jazyka C#.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak zkopírovat sloupec v listu aplikace Excel pomocí jazyka C#.

// Načíst soubor Excel
Workbook excelWorkbook1 = new Workbook("book1.xlsx");

// Získejte odkaz na první pracovní list
Worksheet ws1 = excelWorkbook1.Worksheets[0];

// Zkopírujte první sloupec z prvního listu sešitu
ws1.Cells.CopyColumn(ws1.Cells, ws1.Cells.Columns[0].Index, ws1.Cells.Columns[2].Index);

// Automaticky přizpůsobit sloupec
ws1.AutoFitColumn(2);

// Uložte soubor Excel
excelWorkbook1.Save("output.xlsx");

Získejte bezplatnou licenci

Aspose.Cells for .NET můžete používat bez omezení hodnocení pomocí dočasné licence.

Závěr

V tomto článku jste se naučili kopírovat řádky a sloupce v excelových listech pomocí C#. Dodané ukázky kódu můžete použít také ke kopírování řádků nebo sloupců v různých sešitech aplikace Excel. Kromě toho můžete prozkoumat dokumentaci Aspose.Cells for .NET. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte napsat na naše fórum.

Viz také