Create Tornado Charts in Excel using Python

Vizualizace dat je nezbytným nástrojem, protože usnadňuje pochopení složitých datových sad a umožňuje informovaná rozhodnutí. Tornado grafy jsou užitečné pro analýzu citlivosti, protože poskytují grafický výstup, který umožňuje hodnocení změn vstupních proměnných na konkrétní výstup. V tomto blogovém příspěvku se naučíme, jak vytvořit tornado grafy v Excelu pomocí Pythonu.

Tento článek pokrývá následující témata:

Co je Tornado Chart?

Tornado graf je forma sloupcového grafu, která je zvláště užitečná při porovnávání rozsahu změn jednoho výstupu vyplývajícího z různých vstupů. Pokud jde o volbu nebo hodnocení rizika, usnadňuje určení, která proměnná má největší dopad na výsledek. Sestupné uspořádání pruhů vytváří tvar, který připomíná tornádo, a proto tento název.

Python Tornado Charts API v Excelu

Pro vytváření tornado grafů v Excelu využijeme funkce grafů API Aspose.Cells pro Python. Je to účinný nástroj, který umožňuje vývojářům vytvářet, upravovat, převádět a provádět další operace na souborech Excel ve svých aplikacích.

Než se pustíme do vytváření tornado grafů, nastavíme si prostředí a nainstalujeme Aspose.Cells pro Python.

Pro instalaci Aspose.Cells pro Python prosím stáhněte balíček nebo nainstalujte API z PyPI pomocí následujícího pip příkazu ve vašem terminálu:

pip install aspose-cells-python

Vytvořte Tornado Chart v Excelu pomocí Pythonu

Po nastavení prostředí můžeme snadno vytvořit tornado graf v Excelovém listu podle následujících kroků:

  1. Načtěte soubor Excel s daty pomocí třídy Workbook.
  2. Získejte požadovaný list do objektu třídy Worksheet.
  3. Přidejte skládaný sloupcový graf pomocí metody Charts.add().
  4. Přistupte ke grafu podle jeho indexu v objektu třídy Chart.
  5. Nastavte zdroj dat pro graf pomocí metody set_chart_data_range().
  6. Nastavte požadované vlastnosti grafu.
  7. Nakonec uložte dokument pomocí metody save().

Následující ukázka kódu ukazuje jak vytvořit tornado graf v Excelu pomocí Pythonu.

Create a Tornado Chart in Excel using Python

Create a Tornado Chart in Excel using Python

Vložte Data a Vytvořte Tornado Chart v Excelu

Dosud jsme se naučili, jak vytvořit tornado graf pomocí listu s předvyplněnými daty. Nyní uvidíme, jak vložit data do Excelového listu pomocí metody put_value() třídy Cells. Zbytek procesu tvorby tornado grafu zůstane stejný.

Následující ukázka kódu ukazuje jak vložit data a poté vytvořit tornado graf v Excelu pomocí Pythonu.

Insert Data and Create a Tornado Chart in Excel

Insert Data and Create a Tornado Chart in Excel

Získejte Bezplatnou Licenci

Odemkněte plný potenciál tvorby tornado grafů v Excelu s bezplatnou dočasnou licencí! Jednoduše navštivte naši stránku pro rychlé a snadné pokyny, jak získat bezplatnou licenci a užívat si neomezený přístup.

Excel Tornado Charts v Pythonu – Zdarma Zdroje

Kromě tvorby tornado grafů v Excelu pomocí Pythonu, prozkoumejte další techniky vizualizace dat a zlepšete své schopnosti analýzy dat pomocí Pythonu a Aspose.Cells. Pro více informací a pokročilé funkce odkazujeme na následující zdroje:

Závěr

V tomto článku jsme se naučili, jak vytvořit tornado grafy v Excelu pomocí Pythonu. Aspose.Cells pro Python je mocná knihovna, která umožňuje programovou manipulaci s Excelovými soubory, což umožňuje automatizaci úkolů vizualizace dat. Následováním kroků uvedených v tomto článku můžete vytvářet přizpůsobené tornado grafy pro efektivní vizualizaci dopadu různých faktorů na konkrétní výsledky.

V případě jakýchkoli nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat na našem bezplatném podpoře forum.

Viz Také