CSV do Excelu nebo Excel do CSV

Soubory CSV se široce používají k ukládání dat ve formě hodnot oddělených čárkou. V určitých případech však potřebujete exportovat data ze souborů CSV do tabulek Excelu nebo naopak. Pro takové případy tento článek popisuje, jak exportovat data z CSV do Excelu a Excelu do CSV v Linuxu.

Převaděč CSV do Excelu nebo Excel do CSV pro Linux

Pro export dat z CSV do Excelu nebo Excelu do CSV použijeme Aspose.Cells for .NET. Jedná se o výkonné API pro vytváření a manipulaci se soubory Excel z aplikací .NET. API si můžete buď stáhnout, nebo jej nainstalovat přes NuGet.

Pokud s vývojem .NET na Linuxu teprve začínáte, přečtěte si jak vytvořit konzolovou aplikaci na Linuxu pomocí Visual Studio Code. Pro instalaci Aspose.Cells for .NET ve vaší aplikaci můžete použít rozšíření NuGet Package Manager pro Visual Studio Code.

Převeďte CSV na Excel XLSX/XLS na Linuxu

Následují kroky pro převod souboru CSV na Excel XLSX/XLS v systému Linux.

  1. Vytvořte instanci třídy LoadOptions a zadejte vstupní formát.
  2. Vytvořte instanci třídy Workbook a inicializujte ji pomocí cesty souboru CSV a objektu LoadOptions.
  3. Převeďte CSV do Excelu pomocí metody Workbook.Save(string, SaveFormat.Xlsx).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor CSV na Excel XLSX.

// Vytvořte objekt LoadOptions
LoadOptions loadOptions = new LoadOptions(LoadFormat.CSV);

// Vytvořte objekt Workbook s cestou k souboru CSV a objektem loadOptions
Workbook workbook = new Workbook("Sample.csv", loadOptions);

// Uložit CSV jako soubor Excel
workbook.Save("CSVtoExcel.xlsx", SaveFormat.Xlsx);

Převeďte Excel do CSV na Linuxu

Níže jsou uvedeny kroky pro převod souboru Excel XLSX/XLS do formátu CSV.

  1. Vytvořte instanci třídy Sešit a inicializujte ji pomocí cesty k souboru Excel.
  2. Převeďte Excel do CSV pomocí metody Workbook.Save(string, SaveFormat.Csv).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor Excel XLSX na CSV.

// Načtěte vstupní soubor Excel
Workbook workbook = new Workbook("CSVtoExcel.xlsx");

// Uložte soubor Excel jako soubor CSV
workbook.Save("ExcelToCSV.csv", SaveFormat.CSV);

Získejte bezplatnou licenci

Aspose.Cells for .NET můžete používat bez omezení hodnocení pomocí dočasné licence.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést soubory CSV na Excel XLSX/XLS v systému Linux. Navíc jste viděli, jak exportovat data z tabulek Excelu do souborů CSV. Více o Aspose.Cells for .NET můžete prozkoumat pomocí dokumentace. V případě jakýchkoliv dotazů se nás můžete zeptat na našem fóru.

Viz také