chránit nechráněné excelové soubory c#

MS Excel poskytuje pohodlné způsoby ukládání a správy malého nebo velkého množství dat. Sešity Excelu jsou široce používány pro údržbu datových sad, analýzu dat, provádění činností souvisejících s financemi nebo lidskými zdroji atd. S pokrokem v technologii se také rozšířily způsoby získání neoprávněného přístupu k datům. Proto vám MS Excel umožňuje chránit sešity pomocí hesla. V tomto článku se dozvíte, jak automatizovat funkce ochrany tabulek a chránit a zrušit ochranu souborů Excel programově pomocí C#.

C# API pro ochranu souborů aplikace Excel – ke stažení zdarma

Aspose.Cells for .NET je dobře známé rozhraní API pro manipulaci s tabulkovým procesorem, které umožňuje vytvářet a zpracovávat soubory Excel z aplikací .NET. Rozhraní API vám umožňuje chránit a zrušit ochranu souborů aplikace Excel během několika řádků kódu. Můžete si buď stáhnout binární soubory API, nebo je nainstalovat pomocí NuGet.

Install-Package Aspose.Cells

Chraňte soubory Excel pomocí C#

Ochrana MS Excel je snadná jako facka a lze ji provést v několika krocích. Jednoduše načtěte soubor Excel, chraňte jej a uložte chráněný soubor. Dále můžete určit typ ochrany, který chcete použít, tj. chránit vše, pouze objekty nebo obsah atd. Následují kroky k ochraně souboru Excel pomocí Aspose.Cells for .NET.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak chránit soubor Excel pomocí C#.

// Otevřete soubor aplikace Excel
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");

// Chraňte sešit zadáním typu ochrany
workbook.Protect(ProtectionType.All, "12345");

// Uložte soubor
workbook.Save("Excel.xlsx");

Zrušte ochranu souborů Excel pomocí C#

Můžete také zrušit ochranu souborů aplikace Excel zadáním hesla do rozhraní API. Následují kroky k odjištění chráněného souboru aplikace Excel.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak zrušit ochranu souboru aplikace Excel pomocí jazyka C#.

// Otevřete soubor aplikace Excel
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");

// Zrušte ochranu sešitu
workbook.Unprotect("12345");

// Nastavte heslo na null
workbook.Settings.Password = null;

// Uložte soubor
workbook.Save("Excel.xlsx");

Závěr

Ochrana dat v souborech MS Excel je důležitým aspektem digitálního světa. Proto tento článek představuje, jak automatizovat proces ochrany nebo odblokování souborů aplikace Excel pomocí C#. Průvodce krok za krokem spolu s odkazy na rozhraní API a ukázkami kódu vás naučí implementovat tyto funkce ve vašich aplikacích .NET. Více o API můžete prozkoumat pomocí dokumentace.

Viz také