Převést Visio do PDF online | Export Visio do PDF

V tomto příspěvku na blogu se naučíme, jak převést Visio do PDF online pomocí bezplatného online převodníku. Umožňuje vám rychle a snadno sdílet vaše diagramy s ostatními v přenosném formátu. Pokud pracujete na složitém projektu s velkým týmem nebo pokud jen potřebujete sdílet diagram s jedním kolegou, může vám pomoci tento průvodce. Provedeme vás procesem převodu vašeho diagramu Visio do PDF bezbolestně a efektivně.

Převést Visio do PDF online

Exportujte Visio do PDF pomocí našeho bezplatného online převodníku Visio do PDF. Užijte si bezproblémový převod aplikace Visio s naší bezplatnou webovou aplikací.

Jak převést Visio do PDF online

 1. Nahrajte své soubory.
 2. Z rozevíracího seznamu Uložit jako vyberte formát PDF.
 3. Poté klikněte na tlačítko CONVERT a budete přesměrováni na stránku stahování.
 4. Nakonec si stáhněte PDF pomocí tlačítka DOWNLOAD.

Získejte přístup k našemu převodníku ve svém prohlížeči a převeďte Visio do formátu PDF online zdarma. Můžete nahrát až 10 souborů a převést je současně, aniž byste museli instalovat jakýkoli software nebo pluginy. Ujišťujeme vás, že se nemusíte starat o bezpečnost a soukromí, protože naše servery automaticky odstraní všechny vstupní a výstupní soubory po 24 hodinách.

Jak vyvinout svůj vlastní převaděč Visio do PDF

Náš bezplatný online převodník byl vytvořen pomocí knihovny Aspose.Diagram. Můžete vyvinout vlastní aplikaci pro převod a manipulaci se soubory Visio programově. V následujících částech najdete kroky a ukázky kódu pro převod souborů Visio do formátu PDF.

Export Visio do PDF v C#

Chcete-li převést soubory Visio do formátu PDF pomocí jazyka C#, postupujte podle níže uvedených kroků.

 • Nainstalujte Aspose.Diagram for .NET do své aplikace.
 • Pomocí následující ukázky kódu načtěte soubor Visio a převeďte jej do PDF.
// Load the Visio file
var diagram = new Aspose.Diagram.Diagram("C:\\Files\\Drawing1.vsdx");

// Convert to PDF
diagram.Save("C:\\Files\\ExportToPDF_Out.pdf", Aspose.Diagram.SaveFileFormat.Pdf);

Další podrobnosti o tom, jak převést diagramy MS Visio do PDF pomocí C#.

Export Visio do PDF v Javě

Chcete-li exportovat diagramy Visio do formátu PDF v jazyce Java, postupujte podle těchto kroků.

 • Nainstalujte Aspose.Diagram for Java do své aplikace.
 • Pomocí následující ukázky kódu načtěte a uložte soubor Visio jako PDF.
// Call the diagram constructor to load the diagram from a VSD file
Diagram diagram = new Diagram("C:\\Files\\Drawing1.vsdx");

// Save as PDF file format
diagram.save("C:\\Files\\ExportToPDF_Out.pdf", SaveFileFormat.PDF);

Najděte další podrobnosti o tom, jak převést diagram VSD/VSDX Visio do PDF pomocí Java.

Převaděč Python Visio do PDF

Chcete-li převést soubory Visio do formátu PDF pomocí Pythonu, postupujte podle níže uvedených kroků.

 • Nainstalujte do své aplikace Aspose.Diagram for Python.
 • Pomocí následující ukázky kódu načtěte soubor Visio a převeďte jej do PDF.
import aspose.diagram
from aspose.diagram import *

# Initialize a Diagram class
diagram = Diagram("C:\\Files\\Drawing1.vsdx")

# Save the diagram in the pdf format
diagram.save("C:\\Files\\ExportToPDF_Out.pdf", SaveFileFormat.PDF)

Další podrobnosti o převodu souborů Visio do PDF pomocí Pythonu.

Exportujte Visio do PDF v Node.Js

Chcete-li převést soubory Visio do formátu PDF pomocí Node.js, postupujte podle níže uvedených kroků.

 • Nainstalujte do své aplikace Aspose.Diagram for Node.js.
 • Chcete-li načíst soubor Visio a převést jej do formátu PDF, použijte níže uvedený ukázkový kód.
var aspose = aspose || {};

aspose.diagram = require("aspose.diagram");

// Load the Visio VSDX file
var diagram = new aspose.diagram.Diagram("sample.vsdx");

// Save as PDF file format
diagram.save("PDF.pdf", aspose.diagram.SaveFileFormat.PDF);

Další podrobnosti o tom, jak převést diagramy MS Visio do PDF, PNG, JPEG, SVG, HTML a XAML v Node.js.

Převést Visio do PDF online – výukové zdroje

Můžete se dozvědět více o exportu souborů Visio do podporovaných formátů včetně PDF a prozkoumat další funkce knihovny pomocí zdrojů uvedených níže:

Visio Converter Library – Získejte bezplatnou licenci

K používání knihovny Aspose.Diagram můžete získat bezplatnou dočasnou licenci. Jeho funkce můžete hodnotit a zkoumat bez jakýchkoli omezení.

Často kladené otázky – FAQ

Co je Visio?

Visio je nástroj pro vytváření diagramů, který se používá k vytváření vývojových diagramů, diagramů a dalších vizuálních reprezentací informací.

Na jaké formáty mohu převést soubor aplikace Visio?

Umožňuje převádět všechny formáty Visio, jako jsou VSD, VSDX, VSX, VTX, VDX, VSSX, VSTX, VSDM, VSSM a VSTM. Můžete ukládat do požadovaných formátů, jako jsou PDF, HTML, JPG, PNG, SVG, BMP, TIFF, XPS, GIF, VSDX, VSX, VTX, VDX, VSSX, VSTX, VSDM, VSSM, VSTM, PPTX, DOCX.

Potřebuji nainstalovat nějaký software nebo pluginy k online převodu Visia do PDF?

Ne, stačí otevřít převaděč v prohlížeči a začít převádět soubory aplikace Visio.

Je bezpečné převést Visio do PDF online?

Absolutně! Naše aplikace pro převodníky je zcela bezpečná a bezpečná. Po 24 hodinách smažeme všechny nahrané soubory. Po uplynutí této doby navíc přestane fungovat odkaz ke stažení vašeho převedeného souboru.

Kolik souborů mohu převést najednou?

Náš online konvertor vám umožňuje nahrávat a převádět 10 souborů Visio současně.

Mohu převést Visio do PDF online pomocí svého mobilního zařízení?

Ano, náš převaděč Visio do PDF je kompatibilní s mobilními zařízeními a lze k němu přistupovat ze smartphonu nebo tabletu.

Viz také