VSDM do PDF

Soubory VSDM mají schopnost spouštět makra při otevření souboru, kde makra jsou uživatelem definované akce, které lze vyvinout ke spouštění konkrétních úloh. V některých případech může být nutné převést soubor diagramu VSDM Visio do formátu PDF z důvodu kompatibility. V souladu s tím tento článek popisuje, jak převést soubor VSDM do formátu PDF programově v C#.

VSDM Visio Drawing to PDF Converter – instalace C# API

Aspose.Diagram for .NET Rozhraní API lze použít k vytváření, úpravám nebo manipulaci s různými typy diagramů Visio, jako jsou VSD, VSDX, VSDM atd. K rozhraní API se jednoduše dostanete stažením jeho souborů DLL z Nové verze nebo pomocí následujícího instalačního příkazu NuGet:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Převeďte výkres VSDM Visio do PDF programově v C#

Výkres VSDM Visio můžete převést na soubor PDF podle následujících kroků:

  1. Načtěte vstupní soubor diagramu VSDM.
  2. Uložte výstupní dokument PDF.

Níže uvedený fragment kódu ukazuje, jak převést diagram VSDM do PDF programově v C#:

// Načtěte vstupní soubor VSDM
Diagram diagram = new Diagram("Input.vsdm");

// Uložit výstupní soubor PDF
diagram.Save("output.pdf", SaveFileFormat.PDF);

Převeďte VSDM do PDF s pokročilými možnostmi v C#

Vykreslování VSDM Visio do formátu PDF lze přizpůsobit nastavením různých vlastností, jako je velikost stránky, šifrování, čísla stránek atd. Chcete-li provést pokročilý převod VSDM do dokumentu PDF, musíte postupovat podle následujících kroků:

  1. Inicializací objektu třídy Diagram načtete vstupní soubor VSDM.
  2. Nastavte různé vlastnosti pro vykreslení dokumentu PDF.
  3. Uložte výstupní dokument PDF pomocí metody Uložit.

Níže uvedený úryvek kódu vysvětluje, jak převést soubor VSDM Visio na dokument PDF s pokročilými možnostmi programově pomocí C#:

// Načtěte vstupní soubor VSDM
Diagram diagram = new Diagram("input.vsdm");

// Nastavte velikost stránky pro výstupní PDF
PageSize size = new PageSize(PaperSizeFormat.A4);

// Nastavte různé možnosti vykreslování diagramu VSDM do PDF
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.PageSize = size;
options.IsExportComments = true;

// Uložit výstupní soubor PDF
diagram.Save("output.pdf", options);

Získejte bezplatnou licenci API

Rozhraní API můžete vyhodnotit bez jakéhokoli vodoznaku nebo omezení hodnocení tím, že si vyžádáte bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

Na závěr tento článek popisuje, jak převést soubor diagramu VSDM do formátu PDF programově v C#. Mnoho dalších funkcí API můžete prozkoumat v sekci dokumentace. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na fóru.

Viz také

Převést diagramy MS Visio do PDF pomocí C#