Převeďte VSD na VSDX v Pythonu

Pokud máte Visio diagram ve formátu VSD a chcete jej převést na VSDX programově. K tomu můžete použít Python. V tomto blogovém příspěvku vysvětlíme, jak převést VSD na VSDX v Pythonu.

VSD je formát souborů používaný Microsoft Visio, populárním softwarem pro tvorbu diagramů a vektorovou grafiku. Používá se k vytváření a ukládání diagramů, grafů a dalších typů vizuálních reprezentací dat a procesů. Na druhou stranu VSDX je nejnovější formát souborů používaný aplikací Visio, což je formát založený na XML, který je efektivnější a podporuje nové funkce zavedené v novějších verzích Visia.

Tento článek se bude zabývat následujícími tématy:

  1. Python API pro převod VSD na VSDX bez aplikace Visio – bezplatné stažení
  2. Jak převést VSD na VSDX bez Visio
  3. Převést VSD na VSDX

Převod VSD na VSDX v Python API – bezplatné stažení

Pro převod VSD na VSDX budeme používat Aspose.Diagram pro Python. Jedná se o softwarovou knihovnu, která umožňuje vývojářům manipulovat se soubory Microsoft Visio v Pythonu. Pomocí knihovny můžeme vytvářet, číst a upravovat diagramy a obrazce aplikace Visio a také převádět soubory aplikace Visio do jiných podporovaných formátů souborů. Poskytuje také podporu funkcí Visio, jako jsou vrstvy, tvary, spojnice a textové bloky.

Jednou z klíčových výhod používání Aspose.Diagram pro Python je, že nevyžaduje instalaci aplikace Microsoft Visio do počítače. Díky tomu je to dobrá volba pro vývojáře, kteří chtějí pracovat se soubory Visia v Pythonu, ale nemají přístup k Visiu.

Rozhraní API poskytuje třídu Diagram, která je kořenovým prvkem hierarchie objektů aplikace Visio. Diagram můžeme uložit do souboru v určeném formátu pomocí metody Save(string filename, SaveFileFormat format) této třídy. Výčet SaveFileFormat umožňuje výběr formátu pro ukládání diagramů.

Prosím buď stáhněte si balíček nebo nainstalujte API z PyPI pomocí následujícího příkazu pip v konzole:

pip install aspose-diagram-python 

Jak převést VSD na VSDX bez Visio v Pythonu

Formát VSD na VSDX můžeme snadno převést podle následujících kroků:

  • Načtěte soubor Visio VSD.
  • Uložit Visio jako SVG.

Následující část vysvětluje, jak převést tyto kroky do Pythonu a převést VSD na VSDX.

Převeďte VSD na VSDX pomocí Pythonu

Chcete-li převést diagram Visio z VSD na VSDX programově v Pythonu, postupujte podle níže uvedeného kroku:

  1. Načtěte vstupní soubor Visio VSD pomocí třídy Diagram.
  2. Volejte metodu save() s výstupní cestou k souboru VSDX a SaveFileFormat.VSDX jako argumenty.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést VSD na VSDX v Pythonu.

import aspose.diagram
from aspose.diagram import *

# Inicializujte třídu Diagram
# Načíst soubor VSD
diagram = Diagram("C:\Files\Sample.vsd")

# Uložit diagram jako VSDX
diagram.save("C:\Files\Sample_out.vsdx", SaveFileFormat.VSDX)

Získejte bezplatnou dočasnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a vyzkoušet knihovnu bez omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jsme se naučili, jak převést VSD na VSDX v Pythonu. Kromě toho se můžete dozvědět více o Aspose.Diagram pro Python API pomocí dokumentace. V případě jakýchkoliv nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také