Visio VSD VSDX do XAML csharp

Diagramy aplikace Visio se používají k vytváření technických ilustrací na volném plátně. Zatímco XAML je Extensible Application Markup Language pro vytváření uživatelských rozhraní. Někdy může být nutné převést soubor Visio ve formátu VSDX nebo VSD na soubor XAML. Tento článek popisuje, jak převést diagram VSD nebo VSDX na soubor XAML programově v C#.

Kreslení aplikace Visio do XAML Converter – instalace C# API

Aspose.Diagram for .NET API lze použít k vytváření, úpravám, manipulaci nebo převodu výkresů Microsoft Visio v několika formátech včetně VSD a VSDX. Můžete k němu rychle přistupovat stažením jeho souboru DLL ze sekce Downloads nebo pomocí instalačního příkazu NuGet níže:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Převést VSDX na XAML soubor v C#

Diagram VSDX Visio můžete převést na soubor XAML pomocí následujících kroků:

  1. Inicializací objektu třídy Diagram načtete zdrojový VSDX diagram.
  2. Zapište výstupní soubor XAML pomocí metody Save.

Níže uvedený fragment kódu vysvětluje, jak převést diagram VSDX na soubor XAML programově v C#:

// Načíst vstupní diagram aplikace Visio
Diagram diagram = new Diagram("Input.vsdx");

// Vytvořte instanci třídy XAMLSaveOptions
XAMLSaveOptions options = new XAMLSaveOptions();
options.SaveFormat = SaveFileFormat.Xaml;

// Uložte výstupní soubor XAML
diagram.Save("output.xaml", options);

Převést soubor Visio VSD na XAML v C#

Následující kroky vysvětlují proces převodu souboru Visio VSD na soubor XAML programově v C#:

  1. Vytvořte objekt třídy Diagram pro načtení vstupního souboru VSD.
  2. Zapište výstupní soubor XAML pomocí metody Save.

Následující fragment kódu ukazuje, jak převést diagram VSD Visio na soubor XAML programově v C#:

// Načíst vstupní diagram aplikace Visio
Diagram diagram = new Diagram("Input.vsd");

// Vytvořte instanci třídy XAMLSaveOptions
XAMLSaveOptions options = new XAMLSaveOptions();
options.SaveFormat = SaveFileFormat.Xaml;

// Uložte výstupní soubor XAML
diagram.Save("output.xaml", options);

Získejte bezplatnou licenci API

Můžete zkontrolovat všechny funkce API v jejich plné kapacitě získáním bezplatné dočasné licence.

Závěr

V tomto článku jste pochopili proces převodu souboru VSD nebo VSDX na soubor XAML programově v C#. Soubory XAML se běžně používají k popisu prvků uživatelského rozhraní v různých aplikacích. Kromě toho můžete mnoho dalších funkcí zahrnutých do API návštěvou dokumentace. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na fóru.

Viz také

Vytvořit vývojový diagram programově v C#