Připojte se k serveru IMAP pomocí Java

Internet Message Access Protocol(IMAP) je běžně používaný protokol pro získávání zpráv z e-mailových serverů. Abyste mohli přistupovat k poštovní schránce z klientských aplikací, musíte nejprve navázat spojení se serverem IMAP. Chcete-li toho dosáhnout, tento článek popisuje připojení k serveru IMAP pomocí Java. Dále se naučíte používat SOCKS nebo HTTP proxy a programově se připojit k serveru IMAP s povoleným SSL.

Java API pro připojení serveru IMAP

Pro připojení k IMAP serverům použijeme Aspose.Email for Java. Jedná se o výkonné API, které vám umožňuje implementovat e-mailové klienty bohaté na funkce z vašich aplikací Java. API si můžete buď stáhnout, nebo jej nainstalovat pomocí následujících konfigurací Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-email</artifactId>
  <version>21.6</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Připojte se k serveru IMAP v Javě

Níže jsou uvedeny kroky pro připojení k serveru IMAP pomocí Java.

 1. Vytvořte instanci třídy ImapClient a nastavte hostitele, uživatelské jméno a heslo.
 2. Pro přístup k poštovní schránce použijte objekt ImapClient, tj. pomocí metody ImapClient.selectFolder(“Inbox”).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak se připojit k serveru IMAP.

// Vytvořte imapclient s hostitelem, uživatelským jménem a heslem
ImapClient client = new ImapClient("localhost", "user", "password");

// Přístup k doručené poště
try {
  client.selectFolder("Inbox");
} catch (java.lang.RuntimeException ex) {
  System.out.println(ex.getMessage());
}

Připojte se k serverům IMAP přes proxy

V některých případech nejsou e-mailové servery přístupné přímo a musíte použít proxy. Aspose.Email for Java podporuje SOCKS a HTTP proxy pro připojení k serveru IMAP. Následující části ukazují, jak vytvořit připojení přes proxy.

Připojte se k serveru IMAP přes SOCKS Proxy

Následují kroky pro připojení k serveru IMAP přes SOCKS proxy.

 1. Vytvořte instanci třídy ImapClient a zadejte hostitele, uživatelské jméno a heslo.
 2. Vytvořte instanci třídy SocksProxy a zadejte adresu proxy, port a verzi.
 3. Nastavte proxy pomocí metody ImapClient.setProxy(SocksProxy).
 4. Pro přístup k poštovní schránce použijte objekt ImapClient, tj. pomocí metody ImapClient.selectFolder(“Inbox”).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak se připojit k serverům IMAP prostřednictvím proxy SOCKS v Javě.

// Připojte se a přihlaste se k IMAP a nastavte SecurityOptions
ImapClient client = new ImapClient("imap.domain.com", "username", "password");
client.setSecurityOptions(SecurityOptions.Auto);

String proxyAddress = "192.168.203.142"; // proxy address
int proxyPort = 1080; // proxy port
SocksProxy proxy = new SocksProxy(proxyAddress, proxyPort, SocksVersion.SocksV5);

// Nastavte proxy
client.setProxy(proxy);

try {
  // Přístup k doručené poště
  client.selectFolder("Inbox");
} catch (java.lang.RuntimeException ex) {
  System.out.println(ex.getMessage());
}

Připojte se k serveru IMAP přes HTTP Proxy

Níže jsou uvedeny kroky pro připojení k serveru IMAP přes HTTP proxy v Javě.

 1. Vytvořte instanci třídy ImapClient a zadejte hostitele, uživatelské jméno a heslo.
 2. Vytvořte instanci třídy HttpProxy a zadejte adresu a port.
 3. Nastavte proxy pomocí metody ImapClient.setProxy(HttpProxy).
 4. Pro přístup do schránky použijte objekt ImapClient, tj. pomocí metody ImapClient.selectFolder(“Inbox”).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak přistupovat k serverům IMAP přes HTTP proxy v Javě.

// Vytvořte instanci HttpProxy a konkrétního hostitele a portu
HttpProxy proxy = new HttpProxy("18.222.124.59", 8080);

// Vytvořte klienta IMAP
ImapClient client = new ImapClient("imap.domain.com", "username", "password");

// Nastavte proxy a získejte přístup k poštovní schránce
try {
  client.setProxy(proxy);
  client.selectFolder("Inbox");
} finally {
  if (client != null)
    client.dispose();
}

Připojte se k serverům IMAP s povoleným SSL v Javě

Aspose.Email for Java také umožňuje připojení IMAP serverů s povoleným SSL. V takovém případě musíte nastavit volbu zabezpečení SecurityOptions.SSLImplicit ImapClient pomocí metody ImapClient.setSecurityOptions()).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak se připojit k serveru IMAP s povoleným SSL.

// Vytvořte instanci třídy ImapClient
ImapClient client = new ImapClient("imap.domain.com", 993, "user@domain.com", "pwd");

// Nastavte režim zabezpečení na implicitní
client.setSecurityOptions(SecurityOptions.SSLImplicit);

// Přístup k doručené poště
try {
  client.selectFolder("Inbox");
} catch (java.lang.RuntimeException ex) {
  System.out.println(ex.getMessage());
}

Získejte bezplatnou licenci API

Aspose.Email pro Javu můžete používat zdarma získáte dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak se připojit k serveru IMAP pomocí Java. Kromě toho podrobný průvodce a ukázky kódu ukázaly, jak se připojit k serveru IMAP přes SOCKS nebo HTTP proxy. Více o API můžete prozkoumat pomocí dokumentace. V případě jakýchkoli dotazů nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho fóra.

Viz také