Připojit k IMAP serveru C#

Internet Message Access Protocol(IMAP) je nejběžněji používaný protokol pro stahování zpráv z e-mailového serveru. Abyste mohli přistupovat k poštovní schránce z klientských aplikací, musíte nejprve navázat spojení se serverem IMAP. Chcete-li toho dosáhnout, tento článek popisuje, jak se připojit k serveru IMAP přes SOCKS nebo HTTP proxy pomocí C#. Dále se dozvíte, jak se programově připojit k serveru IMAP s povoleným SSL.

C# API pro připojení IMAP serveru

Aspose.Email for .NET je rozhraní API bohaté na funkce, které vám umožňuje implementovat e-mailové klienty z vašich aplikací .NET. Kromě toho vám umožňuje připojit se k serverům IMAP a přistupovat k poštovním schránkám přes SOCKS nebo HTTP proxy. API si můžete buď stáhnout, nebo jej nainstalovat přes NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Email

Připojte se k serveru IMAP v C#

Níže jsou uvedeny kroky pro připojení k serveru IMAP pomocí Aspose.Email for .NET.

 1. Vytvořte instanci třídy ImapClient.
 2. Zadejte název hostitele, uživatelské jméno a heslo v konstruktoru ImapClient.
 3. Pro přístup k poštovní schránce použijte objekt ImapClient.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak se připojit k serveru IMAP pomocí jazyka C#.

// Připojte se k serveru IMAP pomocí hostitele, uživatele a hesla
ImapClient client = new ImapClient("localhost", "user", "password");

// Vybrat složku
client.SelectFolder("Inbox");

Připojte se k IMAP serveru přes SOCKS Proxy

V různých případech nejsou e-mailové servery přímo přístupné a musíte použít proxy server. Aby bylo možné připojit server IMAP přes proxy SOCKS, Aspose.Email for .NET podporuje SOCKS verze 4, 4a a 5. Níže jsou uvedeny kroky pro připojení k serveru IMAP přes SOCKS proxy.

 1. Vytvořte instanci třídy ImapClient.
 2. Zadejte název hostitele, uživatelské jméno a heslo v konstruktoru ImapClient.
 3. Vytvořte instanci SocksProxy a inicializujte ji pomocí adresy proxy, portu a verze SOCKS.
 4. Nastavte proxy pro IMAP pomocí vlastnosti ImapClient.Proxy.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak se připojit k serveru IMAP prostřednictvím proxy serveru SOCKS.

// Připojte se a přihlaste se k IMAP a nastavte SecurityOptions
ImapClient client = new ImapClient("imap.domain.com", "username", "password");
client.SecurityOptions = SecurityOptions.Auto;

// Nakonfigurujte proxy SOCKS
string proxyAddress = "192.168.203.142"; // proxy address
int proxyPort = 1080; // proxy port
SocksProxy proxy = new SocksProxy(proxyAddress, proxyPort, SocksVersion.SocksV5);

// Nastavte proxy pro IMAP
client.Proxy = proxy;

// Vybrat složku
client.SelectFolder("Inbox");

Připojte se k serveru IMAP přes HTTP Proxy

Níže jsou uvedeny kroky pro připojení k serveru IMAP přes HTTP proxy.

 1. Vytvořte instanci třídy ImapClient.
 2. Zadejte název hostitele, uživatelské jméno a heslo v konstruktoru ImapClient.
 3. Vytvořte instanci HttpProxy a inicializujte ji pomocí adresy proxy a čísla portu.
 4. Nastavte HTTP proxy pro IMAP pomocí vlastnosti ImapClient.Proxy.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak se připojit k serveru IMAP prostřednictvím HTTP proxy.

// Nakonfigurujte HTTP proxy
HttpProxy proxy = new HttpProxy("18.222.124.59", 8080);

// Vytvořte a nakonfigurujte ImapClient a nastavte HTTP proxy
using (ImapClient client = new ImapClient("imap.domain.com", "username", "password"))
{
  // Nastavit proxy
  client.Proxy = proxy;
  
  // Vybrat složku
  client.SelectFolder("Inbox");
}

Připojte se k serveru IMAP s povoleným SSL v C#

Níže jsou uvedeny kroky pro připojení k serveru IMAP s povoleným SSL pomocí jazyka C#.

 1. Vytvořte instanci třídy ImapClient.
 2. Zadejte název hostitele, uživatelské jméno a heslo v konstruktoru ImapClient.
 3. Nastavte vlastnost ImapClient.SecurityOptions na SecurityOptions.SSLImplicit.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak se připojit k serveru IMAP s povoleným SSL.

// Vytvořte instanci třídy ImapClient
ImapClient client = new ImapClient("imap.domain.com", 993, "user@domain.com", "pwd");
      
// Nastavte režim zabezpečení na implicitní
client.SecurityOptions = SecurityOptions.SSLImplicit;

// Vybrat složku
client.SelectFolder("Inbox");

Získejte bezplatnou licenci API

Aspose.Email for .NET můžete vyzkoušet a používat zdarma získání dočasné licence.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak se připojit k serveru IMAP pomocí C#. Kromě toho podrobný průvodce a ukázky kódu ukázaly, jak se připojit k serveru IMAP přes SOCKS nebo HTTP proxy. Více o API můžete prozkoumat pomocí dokumentace. V případě jakýchkoli dotazů nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho fóra.

Viz také