připojit POP3 server v C#

Post Office Protocol(POP3) je e-mailový protokol, který se používá k načítání e-mailů z poštovních serverů. Při implementaci e-mailových klientů a práci se servery POP3 budete muset nejprve vytvořit připojení pro přístup k poštovní schránce. Chcete-li toho dosáhnout, v tomto článku se dozvíte, jak se připojit k serverům POP3 pomocí C# z vašich aplikací .NET.

C# API pro připojení POP3 serverů

Aspose.Email for .NET je výkonné rozhraní API, které vám umožňuje vytvářet aplikace e-mailových klientů s bohatými funkcemi. Rozhraní API vám umožňuje vytvářet a odesílat e-maily a také načítat zprávy ze serverů POP3. API si můžete buď stáhnout, nebo jej nainstalovat pomocí NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Email

Připojte se k serveru POP3 pomocí C#

Pro připojení k serveru POP3 poskytuje Aspose.Email for .NET třídu Pop3Client. Níže jsou uvedeny kroky pro připojení k serveru POP3.

 • Vytvořte instanci třídy Pop3Client.
 • Zadejte hostitele, uživatelské jméno a heslo pomocí instance Pop3Client.
 • Přístup k poštovní schránce.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak se připojit k serveru POP3 pomocí jazyka C#.

// Vytvořte instanci třídy Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client();

// Zadejte hostitele, uživatelské jméno, heslo, port a možnosti zabezpečení pro vašeho klienta
client.Host = "pop.gmail.com";
client.Username = "your.username@gmail.com";
client.Password = "your.password";
client.Port = 995;
client.SecurityOptions = SecurityOptions.Auto;

// Po připojení vytiskněte zprávu
Console.WriteLine(Environment.NewLine + "Connected to POP3 server.");

Připojte se k serveru POP3 přes proxy

V různých případech musíte k e-mailovým serverům přistupovat přes proxy. V současné době Aspose.Email for .NET podporuje připojení k POP3 serveru přes SOCKS nebo HTTP proxy.

Připojení POP3 serveru přes SOCKS Proxy

Níže jsou uvedeny kroky pro připojení k serveru POP3 přes proxy SOCKS.

 • Vytvořte objekt SocksProxy a nastavte adresu, port a verzi SOCKS.
 • Vytvořte instanci třídy Pop3Client a nastavte adresu, uživatelské jméno, heslo a další nastavení.
 • Nastavte vlastnost Pop3Client.Proxy na objekt SocksProxy.
 • Přístup k poštovní schránce.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak se připojit k serveru POP3 přes SOCKS proxy v C#.

// Vytvořte instanci třídy Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client("pop.domain.com", "username", "password");
      
// Nastavte adresu proxy
string proxyAddress = "192.168.203.142";

// Zadejte číslo portu
int proxyPort = 1080;

// Vytvořte instanci SocksProxy a nakonfigurujte ji
SocksProxy proxy = new SocksProxy(proxyAddress, proxyPort, SocksVersion.SocksV5);
client.Proxy = proxy;

// Získejte informace o poštovní schránce
Pop3MailboxInfo mailboxInfo = client.GetMailboxInfo();

Připojení POP3 serveru přes HTTP Proxy

Níže jsou uvedeny kroky pro připojení k serveru POP3 přes HTTP proxy.

 • Vytvořte objekt HttpProxy a nastavte adresu, uživatelské jméno a heslo.
 • Vytvořte instanci třídy Pop3Client a nastavte adresu, uživatelské jméno, heslo a další nastavení.
 • Nastavte vlastnost Pop3Client.Proxy na objekt HttpProxy.
 • Přístup k poštovní schránce.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak se připojit k serveru POP3 přes HTTP proxy v C#.

// Vytvořte instanci třídy Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client("pop.domain.com", "username", "password");
      
// Vytvořte a nakonfigurujte HttpProxy
HttpProxy proxy = new HttpProxy("18.222.124.59", 8080);
client.Proxy = proxy;

// Získejte informace o poštovní schránce
Pop3MailboxInfo mailboxInfo = client.GetMailboxInfo();

Připojte se k serveru POP3 s povoleným SSL

V případě připojení k serveru POP3 s povoleným SSL budete muset nastavit další možnosti zabezpečení pomocí vlastnosti Pop3Client.SecurityOptions. Následující ukázka kódu ukazuje, jak se připojit k serveru POP3 s povoleným SSL.

// Vytvořte instanci třídy Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client();

// Zadejte hostitele, uživatelské jméno, heslo, port a možnosti zabezpečení pro vašeho klienta
client.Host = "pop.gmail.com";
client.Username = "your.username@gmail.com";
client.Password = "your.password";
client.Port = 995;

// Pro server POP3 s povoleným SSL
client.SecurityOptions = SecurityOptions.SSLAuto;

// Po připojení vytiskněte zprávu
Console.WriteLine(Environment.NewLine + "Connected to POP3 server.");

Získejte bezplatnou licenci API

Aspose.Email for .NET můžete zdarma vyzkoušet získání dočasné licence.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak se připojit k serverům POP3 pomocí C# z vašich aplikací .NET. Dále jste viděli, jak se připojit k serveru POP3 s povoleným SSL nebo jak vytvořit připojení přes SOCKS nebo HTTP proxy. Další funkce Aspose.Email for .NET můžete prozkoumat pomocí dokumentace. V případě jakýchkoli dotazů nebo dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho fóra.

Viz také