Připojte se k serverům POP3 v Javě

Post Office Protocol(POP3) je e-mailový protokol, který se používá k načítání e-mailů z poštovních serverů. Při implementaci e-mailových klientů a práci se servery POP3 budete muset nejprve vytvořit připojení pro přístup k poštovní schránce. Chcete-li toho dosáhnout, v tomto článku se dozvíte, jak se připojit k serverům POP3 v Javě.

Java API pro připojení POP3 serverů

Aspose.Email for Java je úžasné API, které vám umožňuje vytvářet aplikace e-mailových klientů s bohatými funkcemi. Rozhraní API vám umožňuje vytvářet a odesílat e-maily a také načítat zprávy ze serverů POP3. Toto API použijeme k připojení k serverům POP3 a přístupu k poštovní schránce. API si můžete buď stáhnout, nebo jej nainstalovat pomocí následujících konfigurací Maven.

úložiště:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Závislost:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-email</artifactId>
  <version>22.4</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Připojte se k serveru POP3 v Javě

Pro připojení k serveru POP3 poskytuje Aspose.Email for Java třídu Pop3Client. Níže jsou uvedeny kroky pro připojení k serveru POP3.

 • Vytvořte instanci třídy Pop3Client.
 • Zadejte hostitele, uživatelské jméno a heslo pomocí instance Pop3Client.
 • Přístup k poštovní schránce.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak se připojit k serveru POP3 v Javě.

// Vytvořte instanci třídy Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client();

// Zadejte hostitele, uživatelské jméno a heslo, port a možnosti zabezpečení pro vašeho klienta
client.setHost("pop.gmail.com");
client.setUsername("your.username@gmail.com");
client.setPassword("your.password");
client.setPort(995);
client.setSecurityOptions(SecurityOptions.Auto);
System.out.println("Connecting to POP3 server using SSL.");

// Přístup k poštovní schránce

Připojte se k serveru POP3 přes proxy

V různých případech musíte k e-mailovým serverům přistupovat přes proxy. V současné době Aspose.Email pro Java podporuje připojení k serveru POP3 přes SOCKS nebo HTTP proxy.

Připojení POP3 serveru přes SOCKS Proxy

Níže jsou uvedeny kroky pro připojení k serveru POP3 přes proxy SOCKS.

 • Vytvořte objekt SocksProxy a nastavte adresu, port a verzi SOCKS.
 • Vytvořte instanci třídy Pop3Client a nastavte adresu, uživatelské jméno, heslo a další nastavení.
 • Nastavte proxy na objekt SocksProxy pomocí metody Pop3Client.setProxy().
 • Přístup k poštovní schránce.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak se připojit k serveru POP3 přes SOCKS proxy v Javě.

// Vytvořte instanci třídy Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client("pop.domain.com", "username", "password");

// Nastavte adresu proxy, port a proxy
String proxyAddress = "192.168.203.142";
int proxyPort = 1080;
SocksProxy proxy = new SocksProxy(proxyAddress, proxyPort, SocksVersion.SocksV5);
client.setProxy(proxy);

// Přístup k poštovní schránce
Pop3MailboxInfo mailboxInfo = client.getMailboxInfo();

Připojení POP3 serveru přes HTTP Proxy

Níže jsou uvedeny kroky pro připojení k serveru POP3 přes HTTP proxy.

 • Vytvořte objekt HttpProxy a nastavte adresu, uživatelské jméno a heslo.
 • Vytvořte instanci třídy Pop3Client a nastavte adresu, uživatelské jméno, heslo a další nastavení.
 • Nastavte proxy na objekt HttpProxy pomocí metody Pop3Client.setProxy().
 • Přístup k poštovní schránce.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak se připojit k serveru POP3 přes HTTP proxy v Javě.

// Vytvořte instanci HttpProxy
HttpProxy proxy = new HttpProxy("18.222.124.59", 8080);

// Vytvořte Pop3Client
try (Pop3Client client = new Pop3Client("imap.domain.com", "username", "password")) {
  // Nastavte HTTP proxy
  client.setProxy(proxy);
 
  // Přístup k poštovní schránce
  Pop3MailboxInfo mailboxInfo = client.getMailboxInfo();
}

Získejte bezplatnou licenci API

Aspose.Email pro Javu můžete vyzkoušet zdarma získáte dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak se připojit k serverům POP3 v Javě. Dále jste viděli, jak se připojit k serveru přes SOCKS nebo HTTP proxy. Kromě toho můžete prozkoumat další funkce Aspose.Email pro Javu pomocí dokumentace. V případě jakýchkoli dotazů nebo dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho fóra.

Viz také