Převést OST na PST C#

OST (Offline Storage Table) je oblíbený formát souboru používaný MS Outlookem k uchování lokální kopie dat poštovní schránky. Tato místní kopie dat je synchronizována s e-mailovým serverem. Na druhou stranu PST (Personal Storage Table) se používá k ukládání kopií zpráv, kontaktů, kalendářů atd. na místní úložiště uživatel. Při zpracování těchto souborů často musíte migrovat data ze souboru OST do PST. V tomto článku se tedy dozvíte, jak převést soubor OST na PST v C#.

Knihovna převodníků C# OST na PST

K převodu souborů OST na PST použijeme Aspose.Email for .NET. Je to výkonná a na funkce bohatá e-mailová knihovna .NET, která vám umožní snadno vytvářet, manipulovat a převádět e-maily. Můžete si buď stáhnout její knihovnu DLL, nebo ji nainstalovat z NuGet pomocí následující příkaz.

PM> Install-Package Aspose.Email 

Převést soubor OST na PST v C#

Převod OST na PST je snadný pomocí Aspose.Email for .NET. Jednoduše načtěte soubor OST a uložte jej jako PST na požadované místo. Následují kroky, které musíte provést pro převod OST na PST.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor OST na PST v C#.

// Načíst soubor OST
using (PersonalStorage personalStorage = PersonalStorage.FromFile("offlineStorage.ost"))
{
    // Převést na PST
    personalStorage.SaveAs("ost-to-pst.pst", FileFormat.Pst);
}

Online převodník OST na PST

Poskytujeme také bezplatný online převodník OST na PST, který je založen na Aspose.Email for .NET. Tento převodník můžete použít k vyhodnocení převodu OST na PST.

O e-mailové knihovně C#

Další informace o naší knihovně pro manipulaci s e-maily můžete prozkoumat pomocí zdrojů uvedených níže:

Nejčastější dotazy

Jak mohu převést soubor OST na PST?

Jedná se o 2-krokový postup: načtěte soubor OST, převeďte jej na PST a uložte soubor PST do požadovaného umístění.

Jak rychle tato knihovna C# převádí soubor OST?

Naše e-mailová knihovna je dostatečně efektivní a převede OST na PST během několika sekund.

Mohu si knihovnu zdarma vyzkoušet?

Ano, můžete získat bezplatnou dočasnou licenci k vyhodnocení všech funkcí API zcela zdarma.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést soubor OST na PST v C#. Jednoduše nainstalujte knihovnu a proveďte převod OST na PST z vašich aplikací .NET. Kromě toho jsme vám poskytli náš online převodník OST na PST, který je založen na Aspose.Email for .NET.

Viz také