Převést XBRL na PDF v C#

Soubor XBRL(eXtensible Business Reporting Language) poskytuje digitální obchodní výkazy pro výměnu obchodních informací. Poskytuje způsob, jak komunikovat obchodní a finanční data, jako jsou rozvahy, výkazy peněžních toků, účetní knihy atd. V různých případech může být potřeba extrahovat a sdílet data XBRL ve formátu PDF. V tomto článku se naučíme, jak převést XBRL do PDF v C#.

V tomto článku se budou zabývat následujícími tématy:

  1. C# XBRL to PDF Converter API
  2. Převést XBRL na PDF
  3. Převést XBRL XML do PDF

C# XBRL to PDF Converter API

Pro převod XBRL do PDF dokumentů budeme postupovat ve dvou krocích. Nejprve použijeme Aspose.Finance for .NET k převodu XBRL na XLSX a poté převedeme XLSX na dokument PDF pomocí Aspose.Cells for .NET API.

Prosím buď stáhněte si DLL rozhraní API nebo je nainstalujte pomocí NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Finance
PM> Install-Package Aspose.Cells

Převést XBRL do PDF pomocí C#

Soubor XBRL (.xbrl) můžeme snadno převést na dokument PDF podle následujících kroků:

  1. Nejprve načtěte soubor XBRL pomocí třídy XbrlDocument.
  2. Dále vytvořte instanci třídy SaveOptions a nastavte SaveFormat jako XLSX.
  3. Poté převeďte XBRL na XLSX a uložte do objektu FileStream pomocí metody XbrlDocument.Save().
  4. Poté otevřete objekt XLSX FileStream pomocí třídy Workbook.
  5. Nakonec zavolejte metodu Workbook.Save() a uložte dokument ve formátu PDF. Jako argumenty přebírá cestu k výstupnímu souboru a typ SaveFormat(PDF).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést XBRL do PDF pomocí C#.

// Načtěte dokument XBRL
XbrlDocument document = new XbrlDocument(sourceDir + @"sample.xbrl");

// Nastavte možnosti uložení
Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions saveOptions = new Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions();
saveOptions.SaveFormat = Aspose.Finance.Xbrl.SaveFormat.XLSX;

// Uložte XBRL jako XLSX ve File Stream
FileStream fs = new FileStream("sample_out.xlsx", FileMode.Create);
document.Save(fs, saveOptions);

// Otevřete soubor aplikace Excel
Workbook workbook = new Workbook(fs);

// Uložte dokument ve formátu PDF
workbook.Save(outputDir + "sample_output.pdf", Aspose.Cells.SaveFormat.Pdf);
Převést XBRL na PDF v C#

Převést XBRL do PDF.

Převést XBRL XML na PDF v C#

Můžeme také převést data XBRL ze souboru XML (.xml) do dokumentu PDF podle výše uvedených kroků. V prvním kroku však musíme místo souboru .xbrl zadat soubor .xml.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor XML na dokument PDF pomocí jazyka C#.

// Načíst dokument XML
XbrlDocument document = new XbrlDocument(sourceDir + @"sample.xml");

// Nastavte možnosti uložení
Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions saveOptions = new Aspose.Finance.Xbrl.SaveOptions();
saveOptions.SaveFormat = Aspose.Finance.Xbrl.SaveFormat.XLSX;

// Uložit XML jako XLSX ve File Stream
FileStream fs = new FileStream("sample_out.xlsx", FileMode.Create);
document.Save(fs, saveOptions);

// Otevřete soubor aplikace Excel
Workbook workbook = new Workbook(fs);

// Uložte dokument ve formátu PDF
workbook.Save(outputDir + "sample_output.pdf", Aspose.Cells.SaveFormat.Pdf);

Získejte bezplatnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a vyzkoušet knihovnu bez omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jsme se naučili, jak převést soubor XBRL na dokument PDF. Také jsme viděli, jak programově uložit data XBRL ze souboru XML do dokumentu PDF. Kromě toho se můžete dozvědět více o Aspose.Finance for .NET API pomocí dokumentace. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také