Převést stupně na minuty a sekundy DMS v C#

Hodnoty zeměpisné šířky a délky se používají k určení libovolné polohy na zemi. Zatímco stupně, minuty a sekundy jsou dalším formátem zeměpisných souřadnic. V některých scénářích může být nutné převést několik desetinných stupňů na stupně, minuty a sekundy. V souladu s těmito požadavky tento článek popisuje, jak převést desetinné stupně na stupně, minuty a sekundy DMS programově v C#.

Desetinné stupně na stupně Minuty Sekundy DMS Converter API – instalace

Aspose.GIS for .NET API podporuje vytváření nebo manipulaci s různými formáty souborů souvisejícími s GIS aplikacemi jako ArcGIS, QGIS atd. Můžete jej snadno nainstalovat ve vašem prostředí buď stažením jeho souborů DLL ze stránky New Releases, nebo jeho instalací pomocí instalačního příkazu NuGet níže:

PM> Install-Package Aspose.GIS

Převést desetinné stupně na stupně a minuty v C#

Chcete-li převést desetinné stupně na stupně a minuty programově v C#, musíte postupovat podle následujících kroků:

  1. Nejprve zadejte hodnoty zeměpisné délky a šířky.
  2. Převeďte desetinné stupně na stupně a minuty.
  3. Vytiskněte převedené hodnoty na konzoli.

Následující fragment kódu ukazuje, jak programově převést desetinné stupně na stupně a minuty v C#.

// Zadejte hodnoty zeměpisné šířky a délky
Double latitude = 25.5;
Double longitude = 45.5;

// Převést na stupně Minuty
String degreeDecimalMinutes = Aspose.Gis.GeoConvert.AsPointText(latitude, longitude, Aspose.Gis.PointFormats.DegreeDecimalMinutes);

// Tiskový výstup na konzole
Console.WriteLine("Decimal Minutes: " + degreeDecimalMinutes);

Převést desetinné stupně na stupně, minuty a sekundy DMS v C#

Desetinné stupně můžete převést na stupně minut a sekund pomocí následujících kroků:

  1. Nejprve zadejte vstupní hodnoty pro zeměpisnou délku a šířku.
  2. Převeďte desetinné stupně na stupně minut a sekund.
  3. Vytiskněte výstupní hodnoty na konzole.

Ukázkový kód níže vysvětluje, jak programově převést desetinné stupně na stupně minut a sekund v C#.

// Zadejte hodnoty zeměpisné šířky a délky
Double latitude = 25.5;
Double longitude = 45.5;

// Převést na stupně Minuty Sekundy
String degreeMinutesSeconds = Aspose.Gis.GeoConvert.AsPointText(latitude, longitude, Aspose.Gis.PointFormats.DegreeMinutesSeconds);

// Tiskový výstup na konzole
Console.WriteLine("Degree Minutes Seconds: " + degreeMinutesSeconds);

Získejte bezplatnou licenci

Rozhraní API můžete hodnotit bez jakýchkoli omezení, když si vyžádáte bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste pochopili, jak převést desetinné stupně na stupně minut a sekund DMS programově v C#. Jednoduše převeďte hodnoty zeměpisné délky a šířky do formátu DMS v aplikacích .NET. Kromě toho můžete navštívit sekci dokumentace a prozkoumat mnoho dalších funkcí zahrnutých v API. V případě jakýchkoli obav nás prosím kontaktujte na fóru.

Viz také