Převést GDB na CSV v C#

Soubor GDB může obsahovat trasy, trasy, trasové body a další relevantní informace. V některých scénářích můžete chtít přenést taková data do zařízení GPS nebo je přenést do jiné aplikace GIS. Takže převod souboru GDB do formátu CSV může být užitečný v různých scénářích. V souladu s tím tento článek vysvětluje, jak převést soubor GDB na soubor CSV oddělený čárkami programově v C#.

 1. C# GDB to CSV Converter API – instalace
 2. Jak převést GDB na soubor CSV v C#
 3. Převést GDB na soubor CSV programově v C#

C# GDB to CSV Converter API – instalace

Aspose.GIS for .NET API podporuje práci s různými podporovanými formáty souborů pro vytváření nebo manipulaci s formáty souborů geografických dat. Navíc API nevyžaduje, abyste konfigurovali žádné další aplikace, jako je ArcGIS4, QGIS atd. Jednoduše si stáhněte referenční soubory DLL ze sekce ke stažení nebo spusťte následující NuGet instalační příkaz:

PM> Install-Package Aspose.GIS

Jak převést GDB na CSV soubor v C#

Soubor GDB můžete snadno převést na soubor s hodnotami oddělenými čárkami pomocí následujících kroků:

 1. Vytvořte objekt třídy ConversionOptions.
 2. Přiřaďte vrstvě prostorový referenční systém.
 3. Převést GDB do CSV souboru.

Nyní následující část dále rozvádí proces převodu na základě těchto kroků.

Převést GDB na soubor CSV programově v C#

Chcete-li převést soubor GDB do formátu CSV, musíte provést následující kroky:

 1. Nejprve inicializujte instanci třídy ConversionOptions.
 2. Přiřaďte Wgs84 cílové vrstvě.
 3. Voláním metody Convert exportujte výstup jako soubor CSV.

Fragment kódu níže ukazuje, jak převést GDB na CSV programově v C#.

// V případě potřeby zadejte nastavení převodu.
Aspose.Gis.ConversionOptions options = new Aspose.Gis.ConversionOptions();

// Tato volba přiřadí Wgs84 cílové vrstvě.
if (Aspose.Gis.Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new Aspose.Gis.ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// Převést GDB na CSV.
Aspose.Gis.VectorLayer.Convert("input.gdbtable", Aspose.Gis.Drivers.FileGdb, "destination.csv", Aspose.Gis.Drivers.Csv, options);

Získejte bezplatnou licenci

Můžete požádat o bezplatnou dočasnou licenci k vyhodnocení plné kapacity API.

Závěr

V tomto článku jsme se naučili, jak převést soubor GDB na CSV v C#. Kromě toho můžete dále prozkoumat, jak manipulovat nebo převádět jiné formáty souborů GIS, když se podíváte na prostor dokumentace. V případě, že potřebujete prodiskutovat jakékoli své obavy nebo požadavky, neváhejte nám napsat na fórum.

Viz také