Převést GeoJSON na SVG v C#

GeoJSON je formát pro kódování různých geografických datových struktur. Zatímco obrázky SVG se s oblibou používají díky své škálovatelnosti. V některých případech může být nutné převést soubor GeoJSON do formátu SVG. Po těchto scénářích tento článek popisuje, jak převést GeoJSON do formátu SVG programově v C#.

 1. Konvertor GeoJSON na SVG – instalace C# API
 2. Jak převést soubor GeoJSON do formátu SVG v C#
 3. Převést GeoJSON na obrázek SVG programově v C#

GeoJSON to SVG Converter - C# API instalace

Aspose.GIS for .NET API podporuje práci s GIS formáty souborů. Rozhraní API můžete rychle nakonfigurovat stažením referenčních souborů DLL ze sekce New Releases nebo spuštěním následujícího instalačního příkazu NuGet:

PM> Install-Package Aspose.GIS

Jak převést soubor GeoJSON do formátu SVG v C#

Chcete-li převést soubor GeoJSON do formátu obrázku SVG, musíte provést následující kroky:

 1. Inicializujte mapu požadované velikosti.
 2. Určete prostorový referenční systém.
 3. Vytvořte styl pro kreslení čar.
 4. Přidejte vrstvu do mapy.
 5. Zavolejte metodu render pro převod GeoJSON do formátu SVG.

Programově převést GeoJSON na SVG obrázek v C#

Následující kroky vysvětlují, jak převést GeoJSON na obrázek SVG:

 1. Inicializujte Mapu požadované velikosti.
 2. Určete prostorový referenční systém.
 3. Vytvořte styl pro kreslení čar.
 4. Přidejte vrstvu do mapy.
 5. Voláním metody Render převedete GeoJSON do formátu SVG.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak převést GeoJSON na SVG programově v C#.

// Vytvořte mapu
using (var map = new Aspose.Gis.Rendering.Map(800, 400))
{
  // Použijte specifikovaný SRS
  map.SpatialReferenceSystem = Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84;

  // Pro kreslení čar použijte určený styl
  var symbolizer = new Aspose.Gis.Rendering.Symbolizers.SimpleLine() { Width = Aspose.Gis.Rendering.Measurement.Pixels(2) };

  // Otevřete vrstvu a přidejte ji na mapu
  map.Add(Aspose.Gis.VectorLayer.Open("sample.geojson", Aspose.Gis.Drivers.GeoJson), symbolizer);

  // Vykreslete mapu do formátu SVG
  map.Render("sample.svg", Aspose.Gis.Rendering.Renderers.Svg);
}

Získejte bezplatnou licenci

Můžete požádat o bezplatnou dočasnou licenci za účelem vyhodnocení plné kapacity API.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést GeoJSON na obrázek SVG v C#. Kromě toho se můžete podívat do sekce dokumentace a prozkoumat různé další funkce API. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na fóru.

Viz také