Převést GPX na GeoJSON v C#

GPX je schéma XML navržené jako běžný datový formát GPS. Zatímco formát GeoJSON je otevřeným standardním návrhem pro reprezentaci geografických prvků. V určitých případech může být nutné převést data formátu GPX do formátu GeoJSON. V souladu s takovými případy použití tento článek popisuje, jak převést soubor GPX do formátu GeoJSON programově v C#.

 1. C# GPX to GeoJSON Converter API – instalace
 2. Jak převést soubor GPX do formátu JSON v C#
 3. Převést soubor GPX na GeoJSON programově v C#

C# GPX to GeoJSON Converter API – instalace

Aspose.GIS for .NET API lze použít ke čtení a zápisu vektorových dat GIS a vykreslování map, stejně jako ke konverzi různých GIS formátů souborů. Rozhraní API můžete snadno nakonfigurovat stažením souborů DLL ze stránky New Releases nebo spuštěním instalačního příkazu NuGet níže:

PM> Install-Package Aspose.GIS

Jak převést soubor GPX do formátu JSON v C#

Chcete-li převést soubor GPX do formátu GeoJSON, musíte provést následující kroky:

 1. Inicializujte instanci třídy ConversionOptions.
 2. Nastavte prostorový referenční systém na cílovou vrstvu.
 3. Převést GPX do formátu JSON.

Převeďte soubor GPX na GeoJSON programově v C#

Soubor GPX můžete převést do formátu GeoJSON podle následujících kroků:

 1. Inicializujte objekt třídy ConversionOptions.
 2. Nastavte prostorový referenční systém na cílovou vrstvu.
 3. Převeďte formát GPX na formát GeoJSON pomocí metody Convert.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak převést GPX na GeoJSON programově v C#.

// V případě potřeby zadejte nastavení převodu
Aspose.Gis.ConversionOptions options = null;

// Tato volba přiřadí Wgs84 cílové vrstvě
if (Aspose.Gis.Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new Aspose.Gis.ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// Převeďte formát souboru z GPX na JSON
Aspose.Gis.VectorLayer.Convert("sample.gpx", Aspose.Gis.Drivers.Gpx, "output.geojson", Aspose.Gis.Drivers.GeoJson, options);

Získejte bezplatnou licenci

Rozhraní API můžete vyhodnotit bez jakýchkoli omezení hodnocení tím, že požádáte o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jsme zkontrolovali, jak převést soubor GPX na GeoJSON v C#. Kromě toho sekce dokumentace pokrývá mnoho dalších funkcí nabízených rozhraním API. V případě jakýchkoli obav nebo dotazů nás prosím kontaktujte na fóru.

Viz také