Mohou nastat situace, kdy potřebujete převést soubory JSON na GeoJSON. Pokud máte více souborů, bude užitečné provést tento úkol programově. Za tímto účelem vás tento článek naučí, jak převést soubory JSON na GeoJSON pomocí C#.

C# API pro převod JSON na GeoJSON

Aspose.GIS for .NET API vám umožňuje vykreslovat mapy a vytvářet, číst a převádět geografická data bez dalšího softwaru. Kromě toho vám API umožňuje převést JSON na GeoJSON. Rozhraní API můžete nainstalovat buď prostřednictvím NuGet, nebo si jej stáhnout přímo ze sekce Downloads.

PM> Install-Package Aspose.GIS

Převést JSON na GeoJSON pomocí C#

Následují kroky pro převod JSON na GeoJSON.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak převést JSON na GeoJSON pomocí C#

// V případě potřeby zadejte nastavení převodu. Je to nepovinné.
ConversionOptions options = null;

// Tato volba přiřadí Wgs84 cílové vrstvě.
// Konverze může způsobit chybu Pokud cílová vrstva nepodporuje prostorovou referenci Wgs84. Takže potřeba zkontrolovat.
if (Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
	options = new ConversionOptions()
	{
		DestinationSpatialReferenceSystem = SpatialReferenceSystem.Wgs84,
	};
}

// Převeďte formát souboru z JSON na GeoJSON.
VectorLayer.Convert("source.geojson", Drivers.GeoJson, "destination.geojson", Drivers.GeoJson, options);

Získejte bezplatnou licenci

Abyste mohli API vyzkoušet bez omezení hodnocení, můžete požádat o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést JSON na GeoJSON pomocí C#. Sdílený fragment kódu ukazuje, jak toho dosáhnout pomocí několika řádků kódu. Aspose.GIS for .NET je robustní a na funkce bohaté API, které vám pomáhá při práci s geoprostorovými daty. Rozhraní API můžete podrobně prozkoumat na oficiální dokumentaci. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také