Mohou nastat situace, kdy potřebujete převést soubory KML do formátu CSV nebo naopak. Pro takové případy vás tento článek naučí, jak převést soubory KML do formátu CSV a soubory CSV do formátu KML pomocí jazyka C#.

C# KML to CSV Converter API – ke stažení zdarma

Aspose.GIS for .NET API vám umožňuje vykreslovat mapy a vytvářet, číst a převádět geografická data bez dalšího softwaru. Kromě toho vám API umožňuje převádět soubory KML do formátu CSV a naopak. Rozhraní API můžete nainstalovat buď prostřednictvím NuGet, nebo si jej stáhnout přímo ze sekce Downloads.

PM> Install-Package Aspose.GIS

Převést KML na CSV v C#

Níže jsou uvedeny kroky pro převod souborů KML do formátu CSV.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak převést soubor KML do formátu CSV pomocí jazyka C#.

string dataDir = RunExamples.GetDataDir();
string sourceFile = dataDir + "Kml_File.kml";
string outputFile = dataDir + "output.csv";

// V případě potřeby zadejte nastavení převodu. Je to nepovinné.
ConversionOptions options = null;

// Tato volba přiřadí Wgs84 cílové vrstvě.
// Konverze může způsobit chybu Pokud cílová vrstva nepodporuje prostorovou referenci Wgs84. Takže potřeba zkontrolovat.
if (Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// Převeďte formát souboru z KML do CSV.
VectorLayer.Convert(sourceFile, Drivers.Kml, outputFile, Drivers.Csv, options);

Převést CSV na KML v C#

Níže jsou uvedeny kroky pro převod souborů CSV do formátu KML.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak převést soubor CSV do formátu KML pomocí jazyka C#.

string dataDir = RunExamples.GetDataDir();
string sourceFile = dataDir + "sample.csv";
string outputFile = dataDir + "output.kml";

// V případě potřeby zadejte nastavení převodu. Je to nepovinné.
ConversionOptions options = null;

// Tato volba přiřadí Wgs84 cílové vrstvě.
// Konverze může způsobit chybu Pokud cílová vrstva nepodporuje prostorovou referenci Wgs84. Takže potřeba zkontrolovat.
if (Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// Převeďte formát souboru z CSV do KML.
VectorLayer.Convert(sourceFile, Drivers.Csv, outputFile, Drivers.Kml, options);

Získejte bezplatnou licenci

Abyste mohli API vyzkoušet bez omezení hodnocení, můžete získat bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést soubory KML do formátu CSV a naopak pomocí C#. Sdílené úryvky kódu ukazují, jak těchto konverzí dosáhnout pomocí několika řádků kódu. Aspose.GIS for .NET je výkonné a na funkce bohaté API, které vám pomáhá při práci s geoprostorovými daty. Rozhraní API můžete podrobně prozkoumat na oficiální dokumentaci. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také