Převést KML na SHP v C#

KML je formát souboru používaný k zobrazení geografických dat. Zatímco soubor SHP obsahuje geometrická data jako sadu vektorových souřadnic. V některých případech použití můžete chtít převést soubor KML do formátu SHP. Po těchto scénářích tento článek popisuje, jak převést soubor KML do formátu SHP programově v C#.

 1. Konvertor KML na SHP – instalace C# API
 2. Jak převést soubor KML do formátu SHP v C#
 3. Převést KML na SHP programově v C#

Převodník KML na SHP - Instalace C# API

Aspose.GIS for .NET API lze použít k vytvoření, úpravě nebo převodu různých geografických formátů souborů. Můžete jej rychle nakonfigurovat stažením souborů DLL ze sekce New Releases nebo spuštěním následujícího instalačního příkazu NuGet:

PM> Install-Package Aspose.GIS

Jak převést soubor KML do formátu SHP v C#

Níže uvedené kroky ukazují, jak převést soubor KML na soubor SHP:

 1. Inicializujte instanci třídy ConversionOptions.
 2. Přiřaďte Wgs84 cílové vrstvě.
 3. Převeďte soubor KML na soubor SHP.

Následující nadpis dále vysvětluje podrobnosti této konverze.

Převést KML na SHP programově v C#

Chcete-li převést soubor KML na soubor SHP, postupujte podle následujících kroků:

 1. Vytvořte objekt třídy ConversionOptions.
 2. Přiřaďte Wgs84 cílové vrstvě.
 3. Převeďte soubor KML na soubor SHP pomocí metody Převést.

Níže uvedená ukázka kódu ukazuje, jak převést KML na SHP programově v C#.

// Zadejte nastavení převodu.
Aspose.Gis.ConversionOptions options = null;

// Tato volba přiřadí Wgs84 cílové vrstvě.
if (Aspose.Gis.Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new Aspose.Gis.ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// Převeďte formát souboru z KML na SHP
Aspose.Gis.VectorLayer.Convert("second.kml", Aspose.Gis.Drivers.Kml, "destination.shp", Aspose.Gis.Drivers.Shapefile, options);

Získejte bezplatnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci, abyste se vyhnuli omezením hodnocení API.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést soubor KML do formátu SHP programově v C#. Navíc mnoho dalších funkcí API je zahrnuto v sekci dokumentace. V případě nejasností nebo obav nás neváhejte kontaktovat na forum.

Viz také