Existují různé situace, kdy může být užitečné mít data ve formátu Shapefile nebo GeoJSON. Pokud máte Shapefile, který chcete převést do GeoJSON nebo naopak, můžete toho snadno dosáhnout programově pomocí C#. V tomto článku se dozvíte, jak na to.

C# API pro převod Shapefile do GeoJSON a naopak

Aspose.GIS for .NET API vám umožňuje vykreslovat mapy a vytvářet, číst a převádět geografická data bez dalšího softwaru. Kromě toho vám API umožňuje převést Shapefile na GeoJSON a naopak. Rozhraní API můžete nainstalovat buď prostřednictvím NuGet, nebo si jej stáhnout přímo ze sekce Downloads.

PM> Install-Package Aspose.GIS

Převést Shapefile na GeoJSON v C#

Následuje krok k převodu Shapefile na GeoJSON.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak převést Shapefile na GeoJSON pomocí C#.

string shapefilePath = dataDir + "InputShapeFile.shp";
string jsonPath = dataDir + "output_out.json";

VectorLayer.Convert(shapefilePath, Drivers.Shapefile, jsonPath, Drivers.GeoJson);

Převést GeoJSON na Shapefile v C#

Podobně jako při převodu Shapefile na GeoJSON lze soubory GeoJSON převést na Shapefile pomocí jediného řádku kódu. Následuje krok k převodu GeoJSON na Shapefile.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak převést GeoJSON na Shapefile pomocí C#.

string jsonPath = dataDir + "output_out.json";
string outShapefilePath = dataDir + "OutputShapeFile_out.shp";

VectorLayer.Convert(jsonPath, Drivers.GeoJson, outShapefilePath, Drivers.Shapefile);

Získejte bezplatnou licenci

Abyste mohli API vyzkoušet bez omezení hodnocení, můžete získat bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést Shapefile na GeoJSON a naopak pomocí C#. Sdílené úryvky kódu ukazují, jak těchto konverzí dosáhnout pomocí jediného řádku kódu. Aspose.GIS for .NET je výkonné a na funkce bohaté API, které vám pomáhá při práci s geoprostorovými daty. Rozhraní API můžete podrobně prozkoumat na oficiální dokumentaci. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také