Převést SHP na SVG v C#

Soubory SHP obsahují geometrii prvku, což je sada vektorových souřadnic. Zatímco soubory SVG obsahují vizuální informace. Někdy může být nutné vykreslit soubor SHP na obrázky SVG Scalable Vector Graphics. V souladu s těmito požadavky tento článek popisuje, jak převést soubor SHP do formátu SVG programově v C#.

 1. Konvertor SHP na SVG – instalace C# API
 2. Jak převést SHP Shapefile do formátu SVG v C#
 3. Převést SHP na SVG obrázek programově v C#

Převodník SHP na SVG - Instalace C# API

Aspose.GIS for .NET API lze použít k manipulaci nebo převodu různých geografických formátů souborů. Integrace API do vašich aplikací je jednoduchá, protože si můžete snadno stáhnout soubory DLL ze stránky New Releases nebo spustit instalační příkaz NuGet níže:

PM> Install-Package Aspose.GIS

Jak převést SHP Shapefile do formátu SVG v C#

Níže uvedené kroky vysvětlují, jak převést soubor tvaru SHP do formátu obrázku SVG:

 1. Vytvořte mapu zadaných rozměrů.
 2. Použijte určený prostorový referenční systém.
 3. Pro kreslení čar použijte určený styl.
 4. Otevřete vrstvu a přidejte ji na mapu.
 5. Renderujte mapu ve formátu SVG metodou Render.

Další nadpis obsahuje podrobné podrobnosti o konverzi spolu s úryvkem kódu.

Převést SHP na SVG programově v C#

Chcete-li převést SHP do formátu SVG, postupujte podle následujících kroků:

 1. Vytvořte Mapu zadaných rozměrů.
 2. Použijte určený prostorový referenční systém.
 3. Pro kreslení čar použijte určený styl.
 4. Otevřete vrstvu a přidejte ji na mapu.
 5. Vyrenderujte mapu ve formátu SVG metodou Render.

Níže uvedený úryvek kódu vysvětluje, jak převést SHP na SVG programově v C#.

// Vytvořte mapu
using (var map = new Aspose.Gis.Rendering.Map(800, 400))
{
  // Použijte specifikovaný SRS
  map.SpatialReferenceSystem = Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84;

  // Pro kreslení čar použijte určený styl
  // Máme také styly pro body, čáry a povrchy.
  var symbolizer = new Aspose.Gis.Rendering.Symbolizers.SimpleLine() { Width = Aspose.Gis.Rendering.Measurement.Pixels(2) };
  // Otevřete vrstvu a přidejte ji na mapu
  map.Add(Aspose.Gis.VectorLayer.Open(dataDir + "land.shp", Aspose.Gis.Drivers.Shapefile), symbolizer);

  // Vykreslete mapu do formátu Svg
  map.Render(dataDir + "land_out.svg", Aspose.Gis.Rendering.Renderers.Svg);
}

Získejte bezplatnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci k vyhodnocení všech funkcí API bez jakéhokoli vodoznaku nebo omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést soubor SHP Shapefile na SVG v C#. Kromě toho API obsahuje mnoho dalších funkcí pro práci se soubory GIS, které můžete prozkoumat v prostoru dokumentace. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat na forum.