Mohou nastat situace, kdy potřebujete exportovat prvky vektorové vrstvy do souboru CSV. Pro takové případy vás tento článek naučí, jak exportovat vektorovou vrstvu do souboru CSV v C#.

C# API pro export vektorové vrstvy do CSV

K exportu funkcí pro soubor CSV použijeme Aspose.GIS for .NET API. Jedná se o API, které podporuje práci s geoprostorovými daty uloženými v různých formátech souborů. Poskytuje také možnost vykreslovat mapy a vytvářet, číst a převádět geografická data bez dalšího softwaru. Rozhraní API můžete nainstalovat buď prostřednictvím NuGet, nebo si jej stáhnout přímo ze sekce Downloads.

PM> Install-Package Aspose.GIS

Export funkcí vektorové vrstvy do CSV v C#

Funkce vektorové vrstvy můžeme exportovat do souboru CSV programově podle následujících kroků:

Následující ukázkový kód ukazuje, jak exportovat funkce do souboru CSV pomocí jazyka C#.

var options = new CsvOptions()
{
  ColumnWkt = "geom_data",
  Delimiter = ';'
};

// Vytvořte novou vrstvu CSV
using (var layer = Drivers.Csv.CreateLayer(dataDir + "csv_out.csv", options))
{
  // Přidejte atributy
  layer.Attributes.Add(new FeatureAttribute("string_data", AttributeDataType.String));
  layer.Attributes.Add(new FeatureAttribute("int_data", AttributeDataType.Integer));
  layer.Attributes.Add(new FeatureAttribute("bool_data", AttributeDataType.Boolean));
  layer.Attributes.Add(new FeatureAttribute("float_data", AttributeDataType.Double));

  Feature feature = layer.ConstructFeature();
  feature.SetValue("string_data", "string value");
  feature.SetValue("int_data", 10);
  feature.SetValue("bool_data", true);
  feature.SetValue("float_data", 3.14);
  feature.Geometry = new LineString(new[] { new Point(0, 0), new Point(1, 1) });

  // Přidat funkci
  layer.Add(feature);

  Feature feature2 = layer.ConstructFeature();
  feature2.SetValue("string_data", "string value2");
  feature2.SetValue("int_data", 100);
  feature2.SetValue("bool_data", false);
  feature2.SetValue("float_data", 3.1415);
  feature2.Geometry = Geometry.Null;

  // Přidat funkci
  layer.Add(feature2);
}

Získejte bezplatnou licenci

Abyste mohli API vyzkoušet bez omezení hodnocení, můžete získat bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili exportovat funkce do souboru CSV pomocí C#. Sdílený fragment kódu ukazuje, jak toho dosáhnout pomocí několika řádků kódu. Aspose.GIS for .NET je robustní API pro práci s geoprostorovými daty. Rozhraní API můžete podrobně prozkoumat na oficiální dokumentaci. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také