OpenStreetMap (OSM) je bezplatná a upravitelná mapa světa. Je vytvořen dobrovolníky a vydáván s licencí pro otevřený obsah. Licence umožňuje volný přístup k mapovým snímkům a podkladovým mapovým podkladům. Mohou nastat scénáře, kdy budete chtít číst funkce ze souborů OSM v aplikacích .NET. Za tímto účelem vás tento článek naučí, jak číst funkce ze souborů OSM programově pomocí C#.

C# API pro čtení funkcí ze souborů OpenStreetMap (OSM).

Aspose.GIS for .NET API umožňuje pracovat s geoprostorovými daty uloženými v různých formátech souborů. Poskytuje vám možnost vykreslovat mapy a vytvářet, číst a převádět geografická data bez dalšího softwaru. API můžete nainstalovat buď prostřednictvím NuGet, nebo si jej stáhnout přímo ze sekce Downloads.

PM> Install-Package Aspose.GIS

Čtení funkcí ze souborů OpenStreetMap (OSM) pomocí C#

Čtení funkcí ze souborů OSM je hračka. V několika řádcích kódu můžete číst funkce ze souboru OSM podle níže uvedených kroků.

 • Začněte načtením souboru OSM pomocí metody OpenLayer(cesta řetězce).
 • Iterujte všechny prvky ve vrstvě a vytiskněte geometrie na konzole.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak číst funkce ze souborů OpenStreetMap (OSM) pomocí C#.

using (var layer = Drivers.OsmXml.OpenLayer(dataDir + "fountain.osm"))
{
  // Získejte počet funkcí
  int count = layer.Count;

  Console.WriteLine("Layer count: " + count);

  // Projděte všechny funkce.
  foreach (Feature feature in layer)
  {
    // Tisk do konzole
    Console.WriteLine(feature.Geometry.AsText());
  }
}

Získejte bezplatnou licenci

Abyste mohli API vyzkoušet bez omezení hodnocení, můžete požádat o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili číst funkce ze souborů OpenStreetMap (OSM) pomocí C#. Sdílený fragment kódu vám umožňuje načíst soubor OSM a číst z něj funkce. Aspose.GIS for .NET je robustní API pro práci s geoprostorovými daty. Rozhraní API můžete podrobně prozkoumat na oficiální dokumentaci. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také