Mohou nastat situace, kdy máte geoprostorová data ve formátu CSV a chcete tato data číst ze svých aplikací .NET. Pro takové případy vás tento článek naučí, jak číst prvky vektorové vrstvy, body a geometrie ze souborů CSV pomocí C#.

C# API pro čtení prvků vektorové vrstvy, bodů a geometrií ze souborů CSV

Aspose.GIS for .NET API umožňuje pracovat s geoprostorovými daty uloženými v různých formátech souborů. Poskytuje vám možnost vykreslovat mapy a vytvářet, číst a převádět geografická data bez dalšího softwaru. Kromě toho vám API umožňuje číst prvky vektorové vrstvy, body a geometrie ze souborů CSV. Rozhraní API můžete nainstalovat buď prostřednictvím NuGet, nebo si jej stáhnout přímo ze sekce Downloads.

PM> Install-Package Aspose.GIS

Přečtěte si funkce vektorové vrstvy z CSV v C#

Následují kroky ke čtení prvků z vektorové vrstvy v souboru CSV.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak číst prvky z vektorové vrstvy v souboru CSV pomocí jazyka C#.

using (var layer = Drivers.Csv.OpenLayer(dataDir + "sample.csv"))
{
  // Tisk atributů
  foreach (var attribute in layer.Attributes)
  {
    Console.Write($"'{attribute.Name}' ");
  }
  Console.WriteLine();

  // Tisk záznamů
  foreach (var feature in layer)
  {
    var dump = feature.GetValuesDump();
    foreach (var item in dump)
    {
      Console.Write($"'{item}' ");
    }
    Console.WriteLine();
  }
}

Vektorové body vrstvy z CSV v C#

Následují kroky ke čtení bodů z vektorové vrstvy v souboru CSV.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak číst body z vektorové vrstvy v souboru CSV pomocí jazyka C#.

using (var layer = Drivers.Csv.OpenLayer(dataDir + "geometries.csv",
        new CsvOptions()
        {
          ColumnX = "x",
          ColumnY = "y",
          ColumnZ = "z",
          ColumnM = "m"
        }))
{
  // Tisk geometrie ve formátu wkt
  foreach (var feature in layer)
  {
    Console.Write($"'{feature.Geometry.AsText()}: ");
    Console.WriteLine();
  }
}

Přečtěte si geometrie vektorové vrstvy z CSV v C#

Následují kroky ke čtení geometrií z vektorové vrstvy v souboru CSV.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak číst geometrie z vektorové vrstvy v souboru CSV pomocí jazyka C#.

using (var layer = Drivers.Csv.OpenLayer(dataDir + "geometries.csv",
        new CsvOptions()
        {
          ColumnWkt = "geom_data"
        }))
{
  // Tisk geometrie ve formátu wkt
  foreach (var feature in layer)
  {
    Console.Write($"'{feature.Geometry.AsText()}: ");
    Console.WriteLine();
  }
}

Získejte bezplatnou licenci

Abyste mohli API vyzkoušet bez omezení hodnocení, můžete získat bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili číst funkce ze souborů CSV pomocí C#. Dále jste viděli, jak číst body a geometrie ze souborů CSV pomocí Aspose.GIS for .NET API. Jedná se o výkonné API, které poskytuje mnoho dalších funkcí pro práci s geoprostorovými daty. Rozhraní API můžete podrobně prozkoumat na oficiální dokumentaci. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také